Afvalcontainers

Gescheiden afval biedt u aan in afvalcontainers. Stuur een aanvraag als u het standaard pakket containers wilt wijzigen of aanvullen of om een nieuwe adressticker te bestellen. Is een container kapot, dan kunt u dit melden.

Container kwijt

Is uw container na lediging verdwenen, dan wacht u de eerstvolgende ophaaldag af. Is uw container dan niet gevonden, belt u met telefoonnummer 14 076 voor een vervangende container.

Wat u moet weten

Het standaard pakket bestaat per huishouden uit 3 containers met een gekleurde deksel:

Huishoudens in het buitengebied hebben daarnaast 1 grijze container voor restafval.

Huishoudens in en rondom de binnenstad hebben geen containers. Het afval wordt aangeboden bij de vuilniswagen of bij de fietsenstalling Oude Vest en Nieuwstraat.

In de afvalkalender staat op welke dag de containers leeggemaakt worden. Dat gebeurt tussen 7.00 en 17.00 uur. U mag de container een dag van te voren vanaf 21.00 uur buiten zetten. Wij vragen u de container op de dag dat deze leeggemaakt is weer binnen te halen.

Wijzigen of uitbreiden van standaard pakket

De standaard container heeft een inhoud van 240 liter (afmeting 105 cm hoog, 59 cm breed, 73 cm diep). Er zijn ook containers van 140 liter (afmeting 105 cm hoog, 48 cm breed, 55 cm diep). Voor gft-afval zij er containertjes van 25 liter beschikbaar (afmeting 45 cm hoog, 30 cm breed, 41 cm diep).

Mogelijkheden om het containerpakket gratis naar uw wens en situatie aan te passen:

 • omwisselen van een container voor een ander formaat (240 of 140 liter)
 • omwisselen van een gft-container voor een containertje van 25 liter.
 • bestellen van extra containers (voor restafval is geen extra container mogelijk):
  papier: maximaal 3 extra containers
  plastic en drankpakken: maximaal 3 extra containers
  gft: maximaal 5 extra containers
 • inleveren van oranje container voor plastic en drankpakken
 • inleveren van extra containers

Een aanpassing van uw gft-pakket kan 1 x per 12 maanden.

Ieder huishouden heeft minimaal 1 blauwe en 1 groene container.

Bij verhuizing laat u alle aanwezige containers staan. De nieuwe bewoner stuurt een aanvraag als een wijziging van formaat of aantallen gewenst is.
 

Uw Reactie
Uw Reactie