Tijdelijke subsidieregeling energiepakket culturele organisaties 2024

Algemeen

Culturele organisaties in de Gemeente Breda kunnen subsidie aanvragen voor gestegen energielasten. In 2023 werd uit het energiepakket al ondersteuning geboden aan de cultuursector. Het energiepakket zou lopen tot 31 december 2023, maar wordt nu verlengd tot in ieder geval 31 maart 2024.

Subsidie aanvragen kon t/m 31 maart 2024.

Wat u moet weten

De organisatie kan maximaal 75% procent van de gestegen energielasten over een periode van maximaal 3 maanden (1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024) aanvragen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en toegekend tot het subsidieplafond is bereikt. Per culturele organisatie kan 1 aanvraag worden ingediend. De gestegen energielasten worden berekend op basis van het verschil tussen de maandelijkse energielasten van de jaarafrekening (referentiejaar 2021) voorafgaand aan de stijging van de energieprijzen en de verwachte maandelijkse energielasten over de maanden waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Voorwaarden

Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • organisaties in de culturele sector kunnen subsidie aanvragen: culturele organisaties, makers van professionele kunsten of culturele amateurkunstorganisaties
  • de organisatie is een rechtspersoon zonder winstoogmerk en is in Breda gevestigd
  • de organisatie heeft een eigen energiecontract of een huurcontract waar de betaling van de energiekosten in is opgenomen en, waarvan de aansluiting is gevestigd in de gemeente Breda
  • de organisatie doet er alles aan om het energiegebruik te verlagen of duurzaamheidsmaatregelen te nemen
  • aanspraak op gemeentelijk financiĆ«le steun ontstaat niet eerder dan 1 januari 2024 en vanaf de ingangsdatum van een nieuw energietarief

Berekening subsidiebedrag

AEnergiekosten januari 2021 (excl. BTW)Op basis van jaarafrekening(en)
BEnergiekosten februari 2021 (excl. BTW)Op basis van jaarafrekening(en)
CEnergiekosten maart 2021 (excl. BTW)Op basis van jaarafrekening(en)
DTotaal januari, februari, maart 2021A + B + C
EPrognose energiekosten januari, februari, maart 2024 (excl. BTW)Eigen prognose (op basis van tarieven en verwacht gebruik)
FVerwachte stijging energielasten januari, februari, maart (excl. BTW)E - D
GOntvangen voorzieningen of compensatie 
 Subsidiebedrag Formule: (F*0,75) - G