Subsidie voor een groen schoolplein

Algemeen

Schoolpleinen zijn vaak erg versteend. Scholen die hun schoolpleinen willen vergroenen kunnen subsidie aanvragen. Een groen schoolplein stimuleert het buitenspelen, het prikkelt de fantasie en kinderen kunnen zich na een ‘groene’ pauze beter concentreren.

Wat is het?

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Breda kunnen subsidie aanvragen voor:

  • Het inrichten van het schoolplein met speelgroen, educatief groen, eet- en ruikgroen.
  • Het schoolplein klimaatbestendig inrichten.

De subsidie is maximaal 75% van de totale uitvoeringskosten met een maximum van € 15.000.

Voorwaarden

  • het totale schoolplein bestaat na de inrichting uit minimaal 25% beplanting
  • minimaal 1/3 van het huidige verharde schoolplein wordt onverhard of waterdoorlatend
  • het schoolplein is, zo veel mogelijk na schooltijd, ook toegankelijk voor kinderen uit de buurt
  • de school haalt minimaal het certificaat 'Bewegen en Sport' of 'Milieu en Natuur' van het programma Gezonde school
  • de school levert zelf een financiële bijdrage
  • de school betrekt leerlingen, het team, ouders en buurtbewoners bij het plan
  • de school neemt het groene schoolplein op in het lesprogramma

Hoe werkt het?

Scholen die geïnteresseerd zijn in het vergroenen van het schoolplein kunnen een afspraak maken. De Gemeente Breda neemt contact op om de mogelijkheden en aanvraag van subsidie te bespreken. Subsidie aanvragen kan tot 1 december 2024. Als het subsidiebedrag op is sluit de regeling. U kunt dan geen aanvragen meer indienen. Dit staat dan op deze pagina. 

Afspraak maken

Ook interessant

Ook interessant