Subsidie Nationaal Programma Onderwijs

Algemeen

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die onderwijsvertragingen tegengaan als gevolgen van de corona pandemie. Dit is het laatste jaar dat deze subsidie verstrekt wordt.

Subsidie aanvragen voor schooljaar 2024-2025 kon tot en met 15 mei 2024.

Wat is het

Subsidie aanvragen kan voor activiteiten: 

 • gericht op zorg en welzijn in en om de school om vertragingen op sociaal en emotioneel vlak als gevolg van corona in te halen
 • die bijdragen aan een verbeterde sociale omgang en veiligheid
 • die een positieve impact maken op leefstijl en welzijn
 • die brede (talent)ontwikkeling stimuleren 
 • voor het bevorderen van de basisvaardigheden Taal & Lezen  
 • gericht op verbeteren van de toegang tot voor- en vroegschoolse educatie

Voor wie

Lokale maatschappelijke partners voor gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid in en om de school:

 • (jeugdgezondheid)zorgpartijen
 • bibliotheken
 • kinderopvang
 • sociaal werk
 • welzijnsorganisaties
 • organisaties voor sport en cultuur

Wat moet u weten over de subsidie

Subsidie wordt verleend op basis van puntentoekenning en een rangschikking. Het beoordelingsformat staat in de subsidieregeling (bijlage 1).

Uit de onderbouwing bij de subsidieaanvraag moet blijken:

 • dat er wordt voldaan aan de voorwaarden van deze regeling
 • op welke doelgroepen de activiteit zich richt met de verwachte omvang van de doelgroep (aantallen)
 • welke doelen behaald worden en de te verwachten resultaten

Voorwaarden

 • de organisatie is in Breda gevestigd
 • de aanvraag wordt geweigerd als minder dan 120 punten is behaald
 • als het budget niet voldoende is voor alle aanvragen, wordt de subsidie toegekend op basis van rangschikking