Subsidie energiebesparende maatregelen voor ondernemers en instellingen

Algemeen

Eigenaren van bedrijven, (culturele) instellingen, verenigingen en organisaties met een pand in de gemeente Breda kunnen subsidie aanvragen voor de kosten voor energiebesparende maatregelen.

Subsidie aanvragen kon tot 31 maart 2024.

Wat moet u weten

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en toegekend tot het subsidieplafond van € 500.000 is bereikt. Elke ondernemer kan maximaal € 1.000 aanvragen.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen

Alle maatregelen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden staan op de lijst met energiebesparende maatregelen.

Voorwaarden

  • De ondernemer is gevestigd met het bedrijf of de instelling/vereniging in de gemeente Breda.