Informatie over de afvalpas en privacy

In elke nieuwe minicontainer voor huishoudens zit een chip. Ook hebben veel huishoudens in Breda een afvalpas om de ondergrondse restafvalcontainer te openen. Op de pas en in de chip staat een nummer, dat linkt naar uw adresgegevens.

Afvalpas en ondergrondse container

De ondergrondse restafvalcontainer opent u met de afvalpas. De gemeente verzamelt geen informatie over hoe vaak u dit doet en hoeveel afval u wegbrengt. De pas zorgt ervoor dat u in uw eigen buurt de container open kunt maken. Wel registreert de ondergrondse container het totaal aantal stortingen. Zo kan de vuilniswagen snel een volle container legen.
In de toekomst kunt u de pas misschien gebruiken om afval in te leveren bij het milieustation. Dit is nu nog niet het geval.

Chip in de minicontainer

De chip in de minicontainer registreert niet hoeveel en hoe vaak u afval  aan huis aanbiedt. Omdat elk huishouden in Breda nieuwe containers krijgt, besloot de gemeenteraad om alvast de chips te plaatsen. In de toekomst kan de gemeente deze gebruiken om het afvalaanbod per wijk te monitoren en efficiënter in te zamelen.

Privacy

De gemeente verzamelt en registreert geen gegevens van u via de afvalpas en de chip in de container. Dit kan in de toekomst eventueel wel plaatsvinden maar daar moeten gemeenteraad en college dan expliciet over besluiten.  

Privacyverklaring voor afvalpassen en chips

Uw Reactie
Uw Reactie