Herinrichting Vlaszak: groener, gastvrijer en verkeersveiliger!

Medio 2024 ondergaat de Vlaszak een ware metamorfose.

De auto voert op dit moment de boventoon in de Vlaszak. Maar daar komt verandering in. De uitgangspunten voor de herinrichting zijn: vergroening, een betere en duidelijkere aansluiting bij de binnenstad, het historische karakter terugbrengen, verhogen van het verblijfsklimaat, verminderen van de verkeersdruk en verbetering van de verkeersveiligheid. 

Als u straks over het vernieuwde brede trottoir wandelt, wordt u omgeven door groen. Er komen namelijk verschillende groenstroken en bomen. In het trottoir ziet u straks waar vroeger de oude stadsmuur heeft gelopen en op het Gasthuisplein staat een kunstwerk ter ere van de oude stadspoorten. Tussen de groenstroken ligt een nieuw fietspad in 2 richtingen. In de toekomst is het autoverkeer gescheiden van de fietsers en wandelaars. Zo fietst u straks dus niet meer langs de auto’s, maar op een vrij liggend fietspad langs het groen. De rijbaan in 2 richtingen is van de binnenstad af aangelegd. Hier geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur waar de bussen op de rijbaan gaan halteren. Het parkeerterrein Beyerd-Vlaszak is bereikbaar via de Kloosterlaan.

De belangrijkste maatregelen

  • De Vlaszak wordt een 30 km/u-zone.
  • Auto’s worden via de route Academiesingel - Delpratsingel niet meer verplicht rechtsaf de J.F. Kennedylaan in gestuurd, maar moeten rechtdoor rijden.
  • Bussen stoppen voortaan op de rijbaan bij de halte. Auto’s die achterop komen moeten dan even stoppen.
  • De ingang van parkeerterrein Beyerd-Vlaszak verhuist naar de Kloosterlaan. Ook dat scheelt in het doorgaande verkeer op de Vlaszak.
  • De verkeerslichten op de kruising met de Boschstraat verdwijnen.
  • Het voetpad, fietspad en de rijbaan worden van elkaar gescheiden.
  • Er wordt meer groen aangeplant, zodat de Vlaszak een parkgedachte krijgt.
  • De historie van de Vlaszak wordt verbeeldend teruggebracht.

 

Metamorfose voor de Vlaszak
Impressie van de Vlaszak