Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Plannen en projecten

Grote plannen en projecten van de gemeente, of waar de gemeente bij betrokken is. Enkele grote projecten hebben een eigen website, bijvoorbeeld CrossMark Breda.