Gasthuisvelden: buurt aan het park, stad aan de Mark

Luchtfoto Gasthuisvelden

De Gasthuisvelden hebben door de eeuwen heen steeds onder invloed gestaan van de verdediging tegen ongewenste partijen en invloeden. Het gebied heeft veel functies gehad: van landbouw, schootsveld, verdedigingswater, wallen, muren, ravelijnen en bastions tot exercitieterrein en kazerne. De laatste 10 jaar kenmerkt het gebied zich door hekken, poorten, bewaking, identiteitsbewijzen, uniformen, wapens, toga’s, praten door glazen platen, spanning rond uitspraken etc. In het gebied en de gebouwen van de Gasthuisvelden mocht je alleen maar af en toe komen. Als je gekeurd moest worden voor je dienstplicht, of bij de rechtbank, de belastingdienst of het UWV moest komen. Een gesloten gebied met veel geschiedenis. Voor de meeste Bredanaars een onbekende en daardoor onbeminde plek.

Aantrekkelijk, open levendig gebied

Maar dat gaat veranderen! We hebben nu een unieke kans: defensie, de rechtbank, de belastingdienst en het UWV zijn vertrokken of gaan vertrekken van de Gasthuisvelden. Daarmee komt een gebied van 16 hectare midden in Breda vrij. Na het Valkenberg en het Chassépark is dit het derde militaire gebied dat we aan onze binnenstad toevoegen. De komende jaren ontstaat hier aan de zuidwestkant van de Bredase binnenstad een nieuwe buurt: de Gasthuisvelden.
Een even groot gebied ligt tussen de kazerne en de Haagdijk. Hier wonen 1.000 gezinnen en werken 100 ondernemers die baat hebben bij deze gebiedsontwikkeling. We maken hier samen met de stad een nieuw, aantrekkelijk, open en levendig deel van het stadscentrum. Met een hoge verblijfskwaliteit. Een nieuw openbaar stuk binnenstad aan de rivier de Mark.

Visie

De buurt wordt begrensd door de Sluissingel, Zijlstraat, Fellenoordstraat, Landsheerstraat, Jan van Polanenkade en Markendaalseweg tot aan de singel. In dat gebied liggen onder andere de gebouwen van het voormalige Kadaster, het voormalige UWV-kantoor, de Seeligkazerne, de Belastingdienst en de rechtbank. Die gebouwen en terreinen vragen de komende jaren om een nieuwe invulling. Omdat het gaat om een groot gebied met daarin ook groen en monumenten, hebben de vastgoedeigenaren samen met de gemeente een visie opgesteld. Daarin is ook het plan voor het voltooien van het project ‘terugbrengen van de rivier Mark’ opgenomen. Bekijk de ruimtelijke visie Gasthuisvelden.

Blijf op de hoogte

Volg het laatste nieuws over de Gasthuisvelden op onze Facebook-community

3 keer per jaar verschijnt het Gasthuisvelden Magazine. Dit blad wordt huis aan huis verspreid op en rond de Gasthuisvelden. Woon of werk je daar niet en wil je toch een exemplaar van het magazine ontvangen, stuur dan een e-mail naar gasthuisvelden@breda.nl

Wat vindt u van onze website?