Informatiebijeenkomst ontwikkelingen toekomstig Seeligpark en Nieuwe Mark

Woensdag 8 mei 2024 was er in het Informatiecentrum van de Nieuwe Mark aan de Markendaalseweg 44 een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen van het toekomstig Seeligpark en de Nieuwe Mark.

Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst waren verschillende hoeken ingericht waar belangstellenden  informatie kregen, vragen konden stellen en ideeën konden delen. Er waren medewerkers van de gemeente Breda aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Het ging daarbij om:

  • Seeligpark: de visie die bewoners, ondernemers en belangstellenden in 2021 hebben gegeven op het karakter van het park, zijn vertaald in het Programma van Eisen voor het nieuwe Seeligpark. De inbreng die we daarover tijdens deze informatiebijeenkomst ophalen, gaan we gebruiken bij het maken van het zogenaamde ‘schetsontwerp’ voor het park.
  • De derde fase van de Nieuwe Mark: het aanleggen van een nieuwe brug over de Fellenoordstraat (de Fellenoordbrug), het doortrekken van de Nieuwe Mark over het Seelig-terrein en de aansluiting van de rivier op de bestaande singel bij de witte huisjes.
  • Nieuwe invulling kazernepanden: de gemeente laat zien welke nieuwe invulling de panden in het park krijgen. Voorlopig gaat het dan alleen om de Witte Huisjes en om het Betonlaboratorium. De andere panden op het terrein blijven tot nader order nog in gebruik door Defensie. Die panden komen pas vrij als Defensie daarvoor op een andere locatie nieuwe panden heeft gebouwd. Dat kan nog een aantal jaar duren. De gemeente gaat op zoek naar marktpartijen die de herontwikkeling van de Witte Huisjes willen realiseren.

In het najaar van 2024 is de volgende infobijeenkomst over het Schetsontwerp voor het Seeligpark.