Bijdrage sport, cultuur en educatie met BredaPas

Met de BredaPas kunt u een bijdrage aanvragen voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie. De organisatie moet aangesloten zijn bij de BredaPas.

Voeg bij het aanvraagformulier een bewijs van betaalde contributie en contract van de organisatie.

Maak voor uw aanvraag gebruik van het formulier.

Aanvragen

Bijdrage volwassenen

Maximaal € 75 per persoon per kalenderjaar. De vergoeding kan worden verlaagd met een drempelbedrag van € 60.

 

Bijdrage kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar krijgen korting via het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Uw Reactie
Uw Reactie