Bewindvoering

Voor kosten bewindvoering kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u bijzondere bijstand krijgt.

Vraag online bijzondere bijstand aan of neem contact op met de gemeente.

Aanvragen met Digid  

Aanvragen zonder DigiD

Voorwaarden

U kunt een aanvraag indienen als u aan de voorwaarden voldoet.

Geldigheid

Heeft u een algemene bijstandsuitkering dan wordt bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering verstrekt zolang u deze uitkering ontvangt. U hoeft niet ieder jaar opnieuw aan te vragen. Als de uitkering wordt beëindigd berekent de gemeente of en zo ja, hoeveel bijzondere bijstand u wordt toegekend.

Uw Reactie
Uw Reactie