Beschermingsbewind

Algemeen

Onder beschermingsbewind vallen kosten voor bewindvoering, mentorschap en curatele. Voor deze kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Na uw aanvraag ontvangt u binnen 8 weken antwoord.

Voorwaarden

U kunt een aanvraag indienen als u aan de voorwaarden voldoet.

Geldigheid

U heeft een bijstandsuitkering

Als u op het moment van het aanvragen van de bijzondere bijstand al een lopende bijstandsuitkering heeft, loopt uw bijzondere bijstand voor bewindvoering, mentorschap en curatele door. U hoeft dan niet elk jaar opnieuw aan te vragen.
Stopt uw uitkering? Dan kijkt de gemeente of uw bijzondere bijstand stopt of (aangepast) door moet blijven lopen.

U heeft geen bijstandsuitkering

Als u op het moment van aanvragen geen bijstandsuitkering heeft, krijgt u 1 jaar bijzondere bijstand voor bewindvoering, mentorschap en curatele. Ieder jaar kunt u verlenging aanvragen.

Aanvragen met DigiD Aanvragen zonder DigiD