Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Het bepaalt wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt.

Bestemmingsplannen inzien

Bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Breda, de provincie of andere gemeenten staan op de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen in procedure

De officiële publicaties van ruimtelijke plannen staan op Overheid.nl.

U kunt reageren, een zienswijze indienen, binnen de in de publicatie aangegeven termijn. 

In het artikel Procedure bestemmingsplan staat informatie over het tot stand komen van een bestemmingsplan.

Wat u moet weten

Wat er in een gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie.

Als u wilt bouwen of verbouwen kunt u zien of uw plan past binnen het bestemmingsplan. Als u uw plan wilt laten toetsen aan het bestemmingsplan kunt u een Initiatiefplan (vooroverleg omgevingsvergunning) indienen.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.

Het kan zijn dat u schade lijdt door een bestemmingsplan. U kunt dan in aanmerking komen voor een planschadevergoeding.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw buurt? Abonneer u op de gratis e-mailservice of download de app Over uw buurt.

Over uw buurt  

Vragen?

Heeft u het bestemmingsplan bekeken op ruimtelijkeplannen.nl en heeft u er nog een vraag over? Of heeft u dringende vragen in verband met de aankoop van een huis. Stel uw vraag via het formulier.

Als u wilt weten of uw bouwplan vergunningsvrij is of uw bouwplan wilt laten toetsen aan het bestemmingsplan, stuur dan een initiatiefplan in.

 Vraag stellen bestemmingsplan

Uw Reactie
Uw Reactie