Windmolens in Breda

Langs de A16 in West-Brabant werken bewoners, organisaties, ontwikkelaars en overheden samen aan schone energie. Er worden 28 windmolens gebouwd in Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert die begin 2023 allemaal draaien. Deze windmolens wekken dan samen energie op voor ongeveer 100.000 huishoudens.

Windmolens in Breda zorgen voor lokaal voordeel

Via verschillende regelingen en projecten komt het rendement van de windmolens terug bij de lokale gemeenschap. Zo is een kwart van de windmolens in lokale handen. Energiestichtingen en wijk- en dorpsraden uit de 4 gemeenten beheren het rendement van dit deel van de windmolens en investeren hiermee in lokale energieprojecten waar iedereen aan mee kan doen.

De komst van de geplande windmolens heeft invloed op het landschap en op de mensen die er wonen. Daarom zijn de locaties van de geplande windmolens in samenspraak met de omwonenden gekozen. En daarom wordt er langdurig en nauw samengewerkt met de ontwikkelaars van de windmolens, om samen afspraken te maken over de effecten van de windmolens die omwonenden raken: geluid en slagschaduw.

Rendement investeren in energieprojecten

Het rendement van een kwart van ieder windpark investeert de gemeente in lokale, sociale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Het is de bedoeling dat iedereen in Breda kan meedoen. Zo helpen deze windmolens inwoners om te verduurzamen. 

Locatie windmolens in Breda

Binnen de gemeente Breda komen 7 windmolens langs de A16. Naar verwachting draaien de windmolens in Breda begin 2023.

  • 2 windmolens bij Nieuwveer
  • 3 windmolens bij knooppunt Galder
  • 2 windmolens bij Hazeldonk

Meer informatie staat op de website EnergieA16. Hier staat ook wie de betrokken partijen zijn. 

Vragen

Heeft u een vraag, een klacht, of wil u iets melden over de windmolens? Bel naar telefoonnummer (053) 434 12 00

Of kijk op