Toekomstplan 18+

Vanaf 18 jaar ben je voor de wet volwassen. Er is dan meestal geen hulp of ondersteuning meer vanuit de Jeugdwet. Voor ondersteuning gelden dan andere wetten. Dat is soms best zoeken. 

Toekomstplan

Het Toekomstplan kan hierbij helpen en zorgen voor een soepele overgang. Het Toekomstplan vul je in samen met je begeleider/behandelaar. In het Toekomstplan vul je voor verschillende onderwerpen in wat goed gaat. En wat je nog moet regelen en wilt leren. Ook kun je hierin aangeven of je denkt dat je na je 18e nog hulp kunt gebruiken van mensen uit je omgeving of van hulpverleners.

Een screeningsteam bekijkt welke hulp vanuit de gemeente goed past. Er komt een gesprek met jou en je begeleider/behandelaar om het uitgebreider te hebben over jouw toekomst.

Het kan natuurlijk ook zijn dat een gesprek niet nodig is, omdat je na je 18e geen hulp nodig hebt waarbij de gemeente een rol kan spelen. Of dat je ouders of andere mensen in je omgeving hierbij kunnen helpen.

Als vóór het 18e jaar nog langer hulp nodig is, dan kunnen jeugdhulpaanbieders de aanvraag invullen via het evaluatieformulier Langer hulp nodig.

Veelgestelde vragen

Als je 18 jaar wordt ben je voor de wet ‘volwassen’. Er is dan meestal geen hulp of ondersteuning meer vanuit de Jeugdwet. Maar soms heb je nog wel hulp of ondersteuning nodig. Voor ondersteuning zijn er dan andere wetten: bijvoorbeeld de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige Zorg of de Verlengde Jeugdwet. Als de gemeente al ruim vóór je 18e weet welke hulp je nodig hebt kan de gemeente die op tijd regelen. Zo voorkom je vervelende situaties. Bijvoorbeeld (een tijdje) helemaal geen hulp hebben, terwijl je die wel nodig hebt.

We bespreken jouw Toekomstplan in ons Screeningsteam. Elke medewerker in dit team is expert in een onderdeel binnen de zorg. Bijvoorbeeld in hulp bij wonen, opleiding, sociale hulp, mentale hulp, enzovoort. Samen bekijken we of jij als je 18 bent nog steeds ondersteuning of hulp wenst en of de gemeente daar bij kan helpen. Als dat zo is gaat de expert die jij nodig hebt graag met jou overleggen. Samen met misschien je ouders/verzorgers, je begeleider of je behandelaar (of andere betrokkenen). Zo ontdekken we welke stappen we kunnen nemen tot je 18e en daarna. 

Ja, dat mag. Voor de duidelijkheid: je geeft alléén toestemming voor het delen van je Toekomstplan, niet voor het delen van je hele dossier. Het plan wordt alleen gebruikt om je te helpen bij je doelen.

Grondslag:

Verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

  • We hebben een gemeentelijke taak op basis van art. 2.3 van de Jeugdwet, art. 2.1.1. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en art. 7 participatiewet. Hierin staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van het bieden van jeugdhulp, Wmo ondersteuning hulp bij participatie. 
  • Het opvragen van het Toekomstplan is nodig om ondersteuning vanuit deze de verschillende wetten goed te kunnen bieden aan jongeren. Dat doen we vanuit een zorgplicht en op een proactieve wijze door voor de 18e verjaardag Toekomstplannen op te vragen en te bekijken of er sprake is van een blijvende ondersteuningsbehoefte.  
  • Op basis van art 7.1.4.4 van de Jeugdwet is het toegestaan om persoonsgegevens te verwerken.