Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Taxivergunning

Een taxivergunning is nodig voor het krijgen van een taxikeurmerkcertificaat van De Stichting Kwaliteitstaxi Breda (SKB).

Wat u moet weten

Vanaf 1 september 2019 is het taxikeurmerkcertificaat verplicht om taxivervoer aan te mogen bieden in de opstapmarkt van Breda. De SKB geeft dit certificaat aan chauffeurs die de volgende stappen hebben doorlopen:

  1. aanmelding keurmerk bij de SKB
  2. behalen keurmerk (bevestiging door de SKB)
  3. aanvraag taxivergunning bij de gemeente Breda
  4. ontvangst taxivergunning van de gemeente Breda

Voorwaarden

U kunt alleen een taxivergunning aanvragen als u:

  • een geldige chauffeurskaart heeft
  • het taxikeurmerk heeft behaald

Geldigheid

De SKB bepaalt de geldigheid van uw taxikeurmerk (maximaal 5 jaar). Een taxivergunning is even lang geldig.

Wat heeft u nodig

Voor het aanvragen van een taxivergunning heeft u het volgende nodig:

  • de gegevens van uw chauffeurskaart (nummer en geldigheid)
  • de gegevens van uw taxikeurmerk (nummer en geldigheid)

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeente beslist binnen 6 weken over uw aanvraag. U ontvangt het besluit per e-mail. Bij uitzondering kan dit langer duren. U ontvangt hierover een bericht.

Kosten

Voor het aanvragen van een taxivergunning betaalt u  €128,80. U ontvangt hiervoor apart een factuur.

Taxikeurmerkcertificaat

Als u het taxikeurmerk heeft behaald én een taxivergunning heeft, dan krijgt u van het SKB uw taxikeurmerkcertificaat. Zij laten u per e-mail weten wanneer u het taxikeurmerkcertificaat kunt ophalen bij het taxiloket in het Stadskantoor.