Subsidie Urban Sports & Culture

Algemeen

Urban Sports & Culture is een verzamelnaam voor creatieve, visuele en fysieke uitingen van (jonge) stedelingen met een vrij en expressief karakter. Spektakel, uitdaging en het demonstreren van vaardigheden speelt een belangrijke rol. Het bestaat vooral rondom communities van gelijkgestemden, met de stedelijke omgeving als decor en podium.

Subsidie aanvragen kan vanaf 1 september 2023 tot 31 december 2023 of tot het subsidieplafond is bereikt. Dit staat dan op deze pagina.

Wat is het

Subsidie voor projecten die bijdragen aan de Bredase urban scene. In het project speelt minimaal 1 urban sport- of culture discipline een rol. De aanvrager ontwikkelt het project samen met andere urban beoefenaars.

Wat u moet weten

De subsidie is minimaal € 500 en maximaal € 2500 per aanvrager. Alle kosten voor het project komen voor subsidie in aanmerking, behalve reguliere exploitatiekosten van zzp'ers of rechtspersonen.

Stuur een begroting mee met de subsidieaanvraag. Voor 2024 is er een format gemaakt dat optioneel te gebruiken is. Voor 2025 wordt dit format verplicht. Het format staat in de eerste stap van het aanvraagformulier. Download het bestand. In het tabblad Toelichting staat hoe het ingevuld moet worden. Sla het bestand op met bestandsnaam: naam stichting of onderneming en jaartal. Upload het bestand daarna in het aanvraagformulier.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de subsidie zijn:

  • de aanvrager is een urban beoefenaar die in Breda gevestigd is
  • het project vindt plaats in de gemeente Breda
  • het project is toegankelijk voor een brede doelgroep
  • subsidie wordt niet verstrekt voor reguliere bedrijfsvoering van de aanvrager
  • het project moet voor 1 juli 2024 plaatsvinden