Subsidie Urban Sports & Culture

Algemeen

Deze subsidieregeling heeft als doel om initiatieven op het gebied van Urban Sports en Culture te stimuleren en bij te dragen aan de realisatie van laagdrempelige urban-projecten in Breda.

Subsidie aanvragen voor 2024 kan vanaf 8 mei tot en met 30 november 2024.

Belangrijke woorden uitgelegd

Belangrijke woorden uitgelegd

Burgemeester en wethoudersHet College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Breda.
projectEen activiteit met een duidelijk begin en einde, een vastgesteld budget, vooraf bepaalde doelen en specifieke middelen en mensen die worden ingezet om deze doelen te bereiken.
Urban-beoefenaarsDit zijn personen of rechtspersonen die als amateur of professional actief zijn als beoefenaar in Urban Sports & Culture.
Urban Sports & CultureDit is een verzamelnaam van creatieve, visuele en fysieke uitingsvormen van (jonge) stedelingen, die zich kenmerken door een vrij (niet of los georganiseerd), do-it-yourself mentaliteit en expressief karakter. Het bestaat vooral rondom communities van gelijkgestemden, met de stedelijke omgeving als decor en podium en/of een onderwerp van de straat als inspiratiebron.
Subsidieverordeningde geldende Algemene Subsidieverordening van Breda

Wie kan subsidie aanvragen

Personen, rechtspersonen of ZZP-ers die in Breda wonen of gevestigd zijn en actief zijn als urban-beoefenaar. 

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen

De subsidie is een projectsubsidie voor laagdrempelige projecten op het gebied van Urban Sports & Culture. Subsidie aanvragen kan voor alle kosten van het project. Reguliere exploitatiekosten van zzp’ers en rechtspersonen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Voorwaarden bij de subsidie

De voorwaarden bij deze subsidie zijn:

 • De aanvrager woont of is gevestigd in Breda en is actief als urban-beoefenaar.
 • De aanvrager heeft een project op het gebied van Urban Sports & Culture.
 • Het project is nieuw en vindt voor het eerst plaats of het project is een al bestaande activiteit, maar wordt verder doorontwikkeld.
 • De oorsprong van het project is bottom-up, dus ontwikkeld “door” of “samen met” in plaats van ‘’voor’’ urban-beoefenaars.
 • Het project is bedoeld voor deelnemers en/of publiek.
 • Het project is laagdrempelig, dat wil zeggen dat het toegankelijk is voor een brede doelgroep in Urban Sports & Culture.
 • Als aanvragers samenwerken of er is een collectief: elke aanvrager levert een onderscheidende bijdrage aan het project vanuit expertise of achtergrond. De bijdrage en inzet van alle aanvragers vult elkaar aan.
 • Het project vindt plaats in de gemeente Breda.
 • Het project vindt plaats voor 1 juni 2025.

Hoeveel subsidie is er?

 • Het subsidiebedrag (subsidieplafond) is maximaal € 66.885. 
 • Elke aanvrager kan minimaal € 500 en maximaal € 2500 subsidie aanvragen. 
 • Een samenwerking of collectief kan maximaal 2 aanvragen indienen voor een gezamenlijk project met een maximum van € 5000 (€ 2500 per aanvraag).

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvraag

Nodig bij de aanvraag

 • Een projectplan dat beschrijft hoe het project voldoet aan de voorwaarden. In het formulier staat een format projectplan dat u kunt gebruiken
 • een sluitende begroting (evenveel inkomsten als uitgaven)
 • Voor rechtspersonen: statuten en gegevens uit het register van de Kamer van Koophandel

Wanneer kunt u subsidie aanvragen

Van 1 mei tot en met 30 november 2024 kunt u subsidie aanvragen.

Subsidie behandeling

Verdelen van de subsidie

Wordt meer subsidie aangevraagd dan  beschikbaar is, dan wordt de subsidie verdeeld op volgorde van binnenkomst tot het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.  

Voor onvolledige aanvragen geldt als datum van ontvangst de datum waarop de aanvraag volledig is.  

Beslissing op de aanvraag

De beslissing komt binnen 13 weken na de aanvraag. Deze termijn kan met maximaal 13 weken worden verlengd.

Weigeren van de subsidie

In de subsidieverordening staan weigeringsgronden. 

Belangrijk om te weten

 • Op alle subsidies geldt de Algemene wet bestuursrecht en de geldende Subsidieverordening. Afwijkingen daarvan staan in de subsidieregeling.
 • Afwijken van deze regels kan als het toepassen van de regels een onredelijke uitkomst heeft voor de aanvrager of subsidieontvanger.  
 • Deze regels treden in werking op 8 mei 2024 en gelden tot en met 30 november 2024.
 • De regeling heet de Subsidieregeling Urban Sports & Culture Breda 2024 .