Subsidie Schoon je gevel op

Algemeen

Eigenaren van panden in de Ginnekenstraat kunnen subsidie aanvragen om (in overleg met de ondernemers) de gevels van hun panden op te schonen. Hierbij worden overtollige reclame en andere elementen verwijderd.

Subsidie aanvragen kan tot en met 15 december 2024.

Wat is het

Voor de Ginnekenstraat is samen met het SOFB (Stichting Ondernemersfonds Breda) en VCOB (Vereniging Commercieel Onroerend Goed Breda) een toekomstvisie ontwikkeld. Het verbeteren van de uitstraling van de gevels in de Ginnekenstraat is één van de onderdelen uit deze visie. In de binnenstad streeft de Gemeente Breda naar een rustig gevelbeeld waarin reclame-uitingen passen bij de panden. En dat de gevels meer van onder tot boven beleefd kunnen worden.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • bouwkundige- en/of constructieve werkzaamheden aan (zichtbare) delen van gevel en dak met als doel verbetering van de gevel

 • energiebesparende maatregelen als deze zijn gekoppeld aan maatregelen voor gevelverbetering en waarvoor geen andere subsidie is aangevraagd

 • materiaalkosten inclusief specifieke extra kosten voor werk en materiaal

 • kosten voor het slopen of verwijderen van gevelreclame en andere elementen aan de gevel die niet bijdragen aan de gevelkwaliteit

 • kosten voor het realiseren van de werkzaamheden (bijvoorbeeld voor bouwterrein steigers, afval, uitvoerderskosten of maatvoering)

 • kosten voor bouwkundig advies en ontwerp

U kunt geen subsidie aanvragen voor:

 • uren van werkzaamheden die niet door een bedrijf worden uitgevoerd

 • verrekenbare BTW

 • legeskosten voor vergunningen

 • werkzaamheden en kosten waarvoor op basis van andere regelingen al subsidie is verleend

Voorwaarden

 • subsidie aanvragen kan alleen voor panden in de Ginnekenstraat in Breda
 • de aanvrager is eigenaar van het (bij)gebouw of aan- of uitbouw waarvoor subsidie wordt aangevraagd, of de eigenaar geeft schriftelijke toestemming voor de werkzaamheden
 • bij wijziging van het gevelbeeld voldoet het plan aan de redelijke eisen van welstand en/of aan de richtlijn vanuit monumentenzorg
 • de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn nog niet gestart
 • de werkzaamheden worden uitgevoerd door bedrijven die inschreven zijn bij de Kamer van Koophandel

Wat moet u weten

 • De maximale subsidie is € 5.000 per aanvraag met een maximum van 50% van de gemaakte kosten.
 • De start van de werkzaamheden wordt gemeld bij de gemeente.
 • De werkzaamheden worden binnen 26 weken na het besluit uitgevoerd.

Meer informatie