Subsidie energie-initiatieven

Algemeen

Samen met uw buurtgenoten aan de slag om uw huizen te verduurzamen? Vraag subsidie aan voor uw ‘energie-initiatief’ om u hierbij te helpen.

Subsidie aanvragen kan vanaf 2 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Per initiatief kunt u maximaal € 5000 aanvragen.

Wat is het

De subsidie ‘energie-initiatieven’ is voor een groep buurtgenoten (minstens 10) die samen aan de slag willen gaan met het omlaag brengen van de warmtevraag van hun huizen. Warmtevraag is de hoeveelheid energie die nodig is voor het verwarmen van een huis. Die kan omlaag door bijvoorbeeld te isoleren of door kleinere aanpassingen in uw huis. Zoals het dicht maken van kieren en gaten, bijvoorbeeld in of rondom de kozijnen. Deze subsidie is bedoeld om buurtbewoners te ondersteunen bij voorbereidende activiteiten en/of activiteiten om de buurt te informeren en te activeren.

Deze subsidieregeling is niet bedoeld voor de kosten van het daadwerkelijk uitvoeren van maatregelen (zoals bijvoorbeeld isolatie).

Wat moet u weten

De subsidie kunt u aanvragen van 2 januari 2024 tot en met 31 december 2024. U kunt maximaal € 5000 en minimaal € 2000 per initiatief aanvragen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De subsidie wordt uitbetaald aan de aanvrager die namens het energie-initiatief de aanvraag doet.

U kunt subsidie aanvragen voor: 

 • Het maken en verspreiden van flyers voor bijeenkomsten.
 • Het organiseren van informatiebijeenkomsten (zaalhuur en catering).
 • Het uit laten voeren van een lokaal onderzoek zoals een warmtebeeldscan of een energiescan van een woning (een energiescan laat zien welke mogelijkheden er voor uw woning zijn om energie te besparen).
 • Het opstarten van een stichting, vereniging of energiecoöperatie (inschrijfkosten voor de Kamer van Koophandel, het openen van een bankrekening en notariskosten).
 • Het opleiden van deelnemers aan het initiatief om andere buurtgenoten te helpen. 
 • Het inhuren van een professional die begeleidt bij de organisatie en aanpak van uw energie-initiatief. 

Spelregels

 • Aan uw energie-initiatief (stichting, vereniging, coöperatie of buurtinitiatief) doen minimaal 10 bewoners mee, die in de buurt wonen en eigenaar zijn van hun woning.
 • Per initiatief is er 1 aanvrager en zijn er minimaal 3 aanspreekpunten.
 • Het energie-initiatief ligt binnen de gemeente Breda.
 • De aanvraag draagt bij aan het doel van de subsidieregeling: het verminderen van de warmtevraag van woningen.

Als u samen met andere woningeigenaren wilt verduurzamen, kunt u voor het inhuren van een procesondersteuner mogelijk ook gebruik maken van de landelijke regeling, de subsidieregeling procesondersteuning opschaling renovatieprojecten (SPOR).

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvraag

U heeft nodig bij de aanvraag

Bij de aanvraag voegt u toe:

 • Een rolverdeling van het energie-initiatief, met daarop vermeld:
  • Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager
  • Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de andere (minimaal) 3 aanspreekpunten van het energie-initiatief
  • Adressen van deelnemers aan het initiatief
 • Een plan van aanpak dat beschrijft hoe de aanvraag bijdraagt aan de doelstelling van de subsidieregeling en hoe aan de voorwaarden wordt voldaan
 • Een schriftelijke machtiging van de aanvrager om namens de andere aanspreekpunten van het energie-initiatief de aanvraag in te dienen
 • Kopie of foto van de bankpas met de naam van de aanvrager of organisatie en het rekeningnummer. Of een recent rekeningafschrift met naam en rekeningnummer.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen kan vanaf 2 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Beslissing op de aanvraag

De beslissing komt binnen 13 weken na de aanvraag. Deze termijn kan met maximaal 13 weken worden verlengd.

De subsidie wordt geweigerd als de aanvrager al een subsidie ontvangt van de gemeente Breda vanuit een andere regeling.

Subsidie verstrekking

Subsidie verantwoorden

Een verantwoording in detail is niet nodig. Een evaluatie en terugkoppeling van wat met het subsidiegeld gedaan is, is voldoende.

Verplichtingen bij de subsidie

Voor deze subsidie gelden de verplichtingen:

 • De activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt worden binnen 12 maanden uitgevoerd.
 • Het energie-initiatief komt te staan op de website van de Gemeente Breda
 • Het energie-initiatief draagt bij aan communicatie-uitingen, zoals een quote op een flyer of een social media-post van de Gemeente Breda. 
 • Het energie-initiatief deelt tussen- en eindproducten (zoals een onderzoeksrapport) met de Gemeente Breda.
 • Het energie-initiatief neemt deel aan een jaarlijkse bijeenkomst, georganiseerd door de Gemeente Breda. Tijdens deze bijeenkomst worden kennis, ervaringen, tips en ideeën gedeeld met andere energie-initiatieven en geïnteresseerden in de stad
 • Het energie-initiatief staat open voor het delen van kennis, ervaringen en tips tijdens een bijeenkomst van een ander energie-initiatief en kijkt op welke manier er samenwerking en uitbreiding mogelijk is, als er sprake is van verschillende energie-initiatieven in één buurt of wijk.

Ook interessant

Ook interessant