Subsidie bijzondere projecten amateurkunst

Algemeen

Amateurkunstorganisaties of een groep amateurkunstenaars kunnen subsidie aanvragen voor het realiseren van een uniek, vernieuwend en kunstzinnig project.

Subsidie aanvragen voor projecten in 2024 kan tot 30 september 2024 of tot het subsidieplafond is bereikt. Dit staat dan op deze website.

Wat moet u weten

  • De aanvraag moet minimaal 8 weken voor aanvang van het project zijn ingediend. 
  • De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de begroting met een maximum van € 5000.
  • Subsidie wordt verleend op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen tot het beschikbare bedrag op is. 

Voorwaarden

Voor deze subsidie moet de aanvrager in Breda gevestigd zijn of wonen. Het project moet een duidelijk aantoonbaar, artistiek, maatschappelijk of stedelijk belang nastreven. Verder moet de activiteit minimaal aan één van de voorwaarden voldoen:

  • de activiteit stimuleert actieve cultuurparticipatie
  • de activiteit vindt incidenteel plaats, heeft een toegankelijke presentatievorm en is gericht op het bereiken van publiek
  • de activiteit verbindt meerdere kunstdisciplines
  • de activiteit bereikt jongeren
  • de activiteit bevordert de dialoog tussen amateurkunst en professionele kunsten