Parkeercontrole door scanauto

De Gemeente Breda gebruikt scanauto’s voor de parkeercontrole. De scanauto controleert of een voertuig op die plek geparkeerd mag staan. De scanauto maakt een foto van het kenteken en controleert in het systeem de parkeervergunning of de betaalgegevens. U herkent de scanauto aan de camera’s op het dak en de tekst ‘Scanauto’ en ‘Handhaving Gemeente Breda’ op de zijkant.

Wat u moet weten

  • De scanauto maakt een foto van het kenteken.
  • U heeft voldoende tijd om de betaling voor uw voertuig te regelen. De scanauto houdt rekening met een tijdsmarge van 10 minuten.
  • Er wordt gecontroleerd of er een geldige parkeervergunning is, of dat er voldoende betaald is voor het parkeren.
  • Is er geen geldige parkeervergunning, of er is niet betaald voor het parkeren, dan ontvangt de kentekenhouder binnen 2 weken een parkeerboete.

Laden en lossen

U kunt laden en lossen. Uit de foto’s, die de scanauto maakt, moet duidelijk zijn dat u aan het laden en lossen bent.

Privacy

Alleen als er een parkeerboete wordt gestuurd, worden de foto’s van het voertuig bewaard. De foto kan nodig zijn als bewijs tijdens een eventuele bezwaarprocedure. Na de bezwaartermijn wordt de foto vernietigd.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie