Melden plaatsen bouwobject

Algemeen

Moet u iets op openbare grond zetten voor bouw- of sloopwerk? Dan moet u dit minimaal 7 dagen vooraf bij de gemeente melden.

Wanneer maakt u een melding?

Beantwoord de vragen om te weten of u een melding moet maken. In sommige gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. 

Hoe lang wilt u het bouwobject plaatsen? Verplicht

Er mogen maximaal 4 objecten geplaatst worden, zoals: container, keet, steiger, lift, pomp, toilet, stenen, cement, zand, tegels.

Hoeveel objecten wilt u plaatsen? Verplicht
Wat wilt u plaatsen? Verplicht

Bij plaatsing langer dan 1 maand of meer dan 4 objecten kunt u geen melding maken, maar moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Kies in de aanvraag voor ‘roerende zaken opslaan’.

Plaatst u het voertuig op de openbare weg en op een plaats waar dat volgens de verkeersregels is toegestaan? Verplicht
Zijn er gevolgen voor het verkeer als het bouwobject wordt geplaatst? Verplicht

Wordt bijvoorbeeld de rijweg geblokeerd of is een verkeersafzetting nodig?

Als het voertuig geen hinder oplevert voor het overige verkeer, dan kunt u het voertuig met kenteken op de openbare weg plaatsen. U hoeft dit niet te melden.

Als een verkeersafzetting nodig is of de rijweg wordt (tijdelijk) geblokkeerd, stuur dan een e-mail naar de gemeente. De gemeente bekijkt welke verkeersmaatregelen nodig zijn. Vermeld:

  • afmeting van het voertuig
  • dag/tijdstip van werkzaamheden 
  • telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar is 
  • voeg een situatietekening van de locatie    

Als u het voertuig met kenteken wilt plaatsen op een plaats waar dat volgens de verkeersregels niet mag, vraag dan een Ontheffing verkeersregels aan. 

Voor het plaatsen van bouwobjecten op openbare grond maakt u een melding. U betaalt precariobelasting per m2. 

Kosten

Plaatst u een bouwobject zonder kenteken korter dan 1 maand op de openbare weg dan betaalt u kosten. Dit heet precariobelasting. De kosten worden bepaald per m2. Zet u het bouwobject op een parkeerplaats waarvoor betaald parkeren geldt of waar een parkeervergunning nodig is, dan is ook een ontheffing nodig. U geeft dit aan in de melding. U betaalt dan  naast de precariobelasting ook leges voor de ontheffing.

Precariobelasting 
5 m2 of minder€ 4,51 per m2 per maand
vanaf 6 m2: elke volgende m2 € 1,33 per m2 per maand