Laatste berichten

Herbouw woning Overaseweg 82

27 mei 2020
Voor de woning Overaseweg 82 is een verzoek ingediend voor de sloop en herbouw van de woning. De nieuwe komt op een andere locatie op het perceel te staan dan de huidige woning. Op de locatie van de te bouwen nieuwe woning is het volgens het bestemmingsplan niet toegestaan een woning te bouwen. De omgevingsvergunning om van het bestemmingsplan te mogen afwijken ligt als ontwerp ter inzage vanaf 30 mei 2020.

Aanbrengen asfaltcoating Oosterhoutseweg tussen Nieuwe Kadijk en spoorlijn

26 mei 2020
In opdracht van de gemeente brengt Aannemersbedrijf Van den Broek B.V. een coating aan op de asfaltverharding van de Oosterhoutseweg tussen de Nieuwe Kadijk en de spoorlijn. Hierdoor gaat het asfalt langer mee. Het werk gebeurt van vrijdag 5 juni tot en met zaterdag 6 juni 2020 tussen 20.00 en 6.00 uur. Dit werk is sterk afhankelijk van het weer. Bij regen of te lage temperatuur moet het werk 1 week uitgesteld worden naar 8 juni tot en met 12 juni. Bij uitstel volgt geen nieuw bericht.

Definitief ontwerp Menno van Coehoornstraat vastgesteld

26 mei 2020
Het College van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp voor de Menno van Coehoornstraat vastgesteld. Daarmee is de weg vrij voor het maken van het bestek en kan het werk nog voor de komende bouwvakantie worden aanbesteed. De uitvoering start na de bouwvak en duurt ongeveer 4 maanden. De Menno van Coehoornstraat is daarmee eind 2020 klaar.

Pagina's

Pagina 2 van 13
Abonneren op RSS-feed
Uw Reactie
Uw Reactie