Ingekomen stukken

Stukken die bij de gemeenteraad binnenkomen vindt u in het informatiesysteem. Het gaat hier om bijvoorbeeld raadsbrieven, ingekomen stukken ter kennisname, uitnodigingen enzovoort. Gebruik om te zoeken de kalender, of de zoekfunctie die alleen zoekt in het overzicht met vragen en antwoorden.

Ingekomen stukken

Wat vindt u van onze website?