Te agenderen stukken

Stukken die bij de gemeenteraad binnenkomen vindt u bij de te agenderen stukken. Het gaat hier om bijvoorbeeld raadsbrieven, ingekomen stukken ter kennisname, uitnodigingen enzovoort. Gebruik om te zoeken in de kalender de zoekfunctie (de loep).

Te agenderen stukken