Huishoudelijke ondersteuning (Wmo)

Het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijk werk is uw eigen verantwoordelijkheid. Kunt u het niet alleen? Vraag vrienden, familieleden of buren u te helpen. Huur een schoonmaker in, of vraag een vrijwilliger. Lukt dit niet? Dan heeft u verschillende mogelijkheden.

Wat kunt u zelf doen?

  • Lichamelijke klachten verminderen door regelmatig te bewegen en/of te sporten. Dit kan bijvoorbeeld met ondersteuning van een fysio- of ergotherapeut. 
  • Hulpmiddelen gebruiken. Deze kunnen het huishouden makkelijker maken. Bijvoorbeeld een sta stoel of een robotstofzuiger. Verschillende mogelijkheden staan op hulpmiddelenwijzer.nl.  
  • Huishoudelijke taken uitvoeren op een andere manier zodat u die zelf kunt blijven doen. Bijvoorbeeld zittend strijken of koken, een kleinere wasmand gebruiken die u zelf  kunt tillen, en strijkvrije kleding kopen. Ook kunt u huishoudelijke taken verspreiden over de dag of week.
  • Gebruik maken van een betaalde schoonmaker. Zelf een huishoudelijke hulp inhuren kan via particuliere organisaties:
  • Een was- en strijkservice inschakelen. Zij kunnen uw wasgoed ook halen en brengen.  
  • Samen met buurtgenoten een maaltijd eten.  Neem voor mogelijkheden in uw buurt contact op met Zorg voor Elkaar Breda.
  • Uw boodschappen laten thuisbezorgen.

Heeft u huishoudelijke hulp nodig na een operatie of ziekenhuisopname? Sommige zorgverzekeringen vergoeden dan een aantal uur huishoudelijke hulp. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekering.

Hulp van uw omgeving

Heeft u moeite met het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijk werk? Kijk eerst of uw familie, vrienden, buren of bekenden u kunnen helpen. Soms zijn er in de buurt ook vrijwilligers die u kunnen helpen, of zijn er voorzieningen waar u gebruik van kunt maken. U kunt contact opnemen met Zorg voor Elkaar Breda voor de mogelijkheden in uw buurt of wijk. 

Lukt dit niet? Mogelijk kunt u huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen.

Aanmelden voor huishoudelijke ondersteuning via de Wmo

Als genoemde oplossingen niet werken, dan komt u mogelijk in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning via de Wmo. Hiervoor neemt u telefonisch contact op met Zorg voor Elkaar Breda via telefoonnummer (076) 525 15 15.

Bij het beoordelen of u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning via de Wmo worden andere oplossingen ook met u besproken. 

Wat gebeurt er na uw aanmelding

Nadat u bent aangemeld voor een Wmo-melding neemt een medewerker van de gemeente op korte termijn contact met u op. In dit gesprek wordt de urgentie van uw melding bepaald.  Als uw situatie als niet-urgent wordt beoordeeld, komt u op een wachtlijst. Deze is minimaal 4 maanden.

Soms is direct hulp nodig. In die gevallen geldt de wachtlijst niet en komt op korte termijn een klantmanager maatschappelijke ondersteuning bij u langs voor een gesprek. Als u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning start deze zo snel mogelijk.   

De wachttijd, voordat we contact met u opnemen voor een gesprek, is minimaal 4 maanden. Telefonisch informeren naar de stand van zaken is niet nodig. Zodra u aan de beurt bent belt de gemeente u om een afspraak met u in te plannen voor een gesprek. Als blijkt dat u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning via de Wmo, dan krijgt u een Wmo-indicatie. Met deze indicatie maakt de aanbieder huishoudelijke ondersteuning samen met u een plan over hoe de ondersteuning eruit komt te zien. Er wordt ook gekeken naar wat u zelf nog kunt. Alleen de strikt noodzakelijke taken worden uitgevoerd. Nadat u een Wmo-indicatie heeft gekregen, kan het zijn dat de aanbieder niet direct plek voor u heeft.

Wijzigt uw situatie waardoor uw vraag of de urgentie van uw vraag verandert, dan neemt u contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 076.  

Voor huishoudelijke ondersteuning via de Wmo betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van € 19 per maand. U betaalt de eigen bijdrage pas als de hulp bij het huishouden echt start. Vanaf 1 januari 2024 wordt de eigen bijdrage € 20,60 per maand.
Vanaf 2026 zal de wettelijke eigen bijdrage afhankelijk zijn van uw inkomen. Het is nog onbekend hoe deze bijdrage eruit zal zien.

U betaalt altijd dit vaste bedrag. Ook als de hulp maar 1 keer is geweest. Of maar 1 keer in de maand komt. Uw maandbedrag wordt dus niet verlaagd als u minder vaak hulp krijgt. 

Ook interessant