GreenQuays : Europese project groene kades Nieuwe Mark

Het project GreenQuays wil ‘groene’ technologie ontwikkelen en testen, specifiek ontworpen om de ontwikkeling van een verticaal ecosysteem te ondersteunen en voorwaarden te creëren voor de groei van kruidachtige planten, varens en mossen. Er wordt ook een aantal unieke boomvakken gemaakt langs de rivier als groeiplek voor verschillende soorten bomen en struiken. In de kademuur worden plekken gecreëerd die als broedruimte voor vogels dienen.

In een proefopstelling op een nader te bepalen plaats in de rivier de Mark wordt geëxperimenteerd met verschillende uitwerkingen van de kademuur. Dit gebeurt eerst op kleine schaal. De resultaten van de test  wil de gemeente in definitieve vorm realiseren in het GreenQuays project (175 meter) en vervolgens over de totale lengte langs alle kademuren van de Nieuwe Mark.

De Gemeente Breda krijgt samen met 7 andere Nederlandse partners € 4,7 mln. Europese subsidie voor het project GreenQuays. Door een 175 meter lange natuurinclusieve kade te bouwen brengt dit project de natuur terug in dit deel van de binnenstad. De beoogde plek van het GreenQuays project is in het traject van de Nieuwe Mark langs de Nieuweweg.

Breda worstelt, net als veel andere steden in Europa, met de keuzes van niet-duurzame verstedelijking uit het verleden, achteruitgang van stedelijke ecosystemen en een gebrek aan weerbaarheid tegen klimaatverandering. Dit vraagt om innovatieve oplossingen die ervoor zorgen dat bewoners van steden ook in de toekomst in een leefbare stad kunnen wonen. De oplossingen die binnen het GreenQuays-project worden bedacht, getest en uitgevoerd, kunnen vervolgens ook door andere Europe steden worden gebruikt.

De Mark

Water is vanaf het ontstaan van Breda bepalend geweest voor de ontwikkeling van de stad. De rivieren Mark en Aa brachten Breda eeuwenlang politieke en economische welvaart. Een aantal jaren geleden bracht Breda de Mark terug in de binnenstad door het realiseren van de Haven en nu zijn er ver gevorderde plannen om de Nieuwe Mark door te trekken. Het GreenQuays project maakt onderdeel uit van de bredere plannen om de Nieuwe Mark door te trekken. De steun vanuit Europa voor het doortrekken van de Mark brengt het project in versnelling.

Partners

De subsidieregeling Urban Innovatieve Actions is bedoeld om innovatieve systemen te testen en een kans te geven. De partners in het GreenQuays-project zijn buiten de Gemeente Breda: Natuurplein de Baronie, RAVON, de Technische Universiteit Delft, Boomkwekerij Gebroeders Van den Berk BV, Wageningen University & Research, Waterschap Brabantse Delta en stichting BLASt.

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het Urban innovation Actions Initiative.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het Urban innovation Actions Initiative
Uw Reactie
Uw Reactie