Gegevens basisregistratie personen (BRP)

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens vermeld. Als uw gegevens onjuist vermeld staan, dan laat u de gemeente dit corrigeren. Na adoptie of geslachtsverandering laat u de gemeente de gegevens van vóór de adoptie of geslachtsverandering verwijderen.

Wat u moet weten

 • uw persoonsgegevens van u en uw minderjarige kinderen staan op MijnOverheid.nl
 • alleen de gemeente waar u woont kan uw gegevens corrigeren
 • wijzigen van het gebruik van uw achternaam na huwelijk of echtscheiding: volg de procedure bij Gebruik van elkaars achternaam
 • wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet met anderen deelt, dan kunt u geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Meer informatie

Hoe het werkt

 1. stuur een brief naar:
  Gemeente Breda
  Afdeling Publiekszaken
  Postbus 90156
  4800 RH Breda
 2. vermeld in de brief welke gegevens onjuist zijn en wat de juiste gegevens zijn
 3. stuur met de brief mee:
  - een kopie van documenten en bewijzen waaruit blijkt dat uw persoonsgegevens in de BRP onjuist zijn
  - een kopie van het bewijs met de juiste gegevens, bijvoorbeeld een geboorteakte
  - een kopie van uw identiteitsbewijs
 4. u ontvangt bericht van de gemeente of uw gegevens aangepast of afgewezen zijn

Kosten

Het aanpassen of verwijderen van gegevens in de BRP is gratis.

Uw Reactie
Uw Reactie