Buitenlandse documenten registreren

Algemeen

Een levensgebeurtenis die in het buitenland heeft plaatsgevonden zoals geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning, adoptie of naamswijziging moet in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen worden. U levert de buitenlandse documenten (brondocumenten) in bij de gemeente waar u woont.

Wat u moet weten

Getrouwd of geregistreerd partnerschap in het buitenland

Als u in het buitenland bent getrouwd, dan moet u in een aantal gevallen bij het registreren van uw huwelijk een volledig ingevulde en ondertekend formulier 'Inschrijving buitenlandse huwelijken/partnerschappen in de BRP' meenemen. Het gaat hierbij om de volgende situaties:

 • u of uw partner heeft niet de Nederlandse nationaliteit
 • u of uw partner heeft geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
 • u of uw partner is geen EU-onderdaan

Een formulier 'Inschrijving buitenlandse huwelijken/partnerschappen in de BRP' is niet nodig wanneer het huwelijk langer dan 10 jaar geleden is gesloten of inmiddels is beëindigd.

Brondocumenten

Een brondocument is:

 • het originele buitenlandse document
 • opgesteld in het land waar de levensgebeurtenis plaatsvond
 • opgesteld door een bevoegde instantie

Is het brondocument niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits dan laat u in Nederland een vertaling maken door een beëdigd vertaler.

Afhankelijk van het land waar het brondocument is opgemaakt moet het brondocument aan de legalisatievoorschriften voldoen. Op de website van de Rijksoverheid ziet u per land welke voorschriften dat zijn.

Registratie duurt meestal 4 weken. Als nader onderzoek nodig is duurt het langer.

Meenemen

 • uw geldig identiteitsbewijs
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw partner
 • het originele buitenlandse brondocument met eventueel de benodigde legalisatiestempels
 • indien nodig, een volledig ingevulde en ondertekende Verklaring ex artikel 2.9 lid 1 Wet BRP
 • indien nodig, een beëdigde vertaling van het brondocument in het Nederlands, Duits, Engels of Frans

Kosten

Registratie van uw brondocument in de basisregistratie personen (BRP) is gratis.