Geheimhouding persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). U kunt de gemeente verzoeken deze gegevens geheim te houden. Dit is gratis.

Wat u moet weten

  • Na een verzoek tot geheimhouding blijft de gemeente verplicht om uw gegevens door te geven aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank en aan bijvoorbeeld een notaris of advocaat als zij de gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen.
  • U kunt geheimhouding bij de Gemeente Breda alleen aanvragen of opheffen als u in Breda woont.
  • U kunt geheimhouding aanvragen voor uzelf.
  • Wilt u een geheimhouding aanvragen voor uw kind dat bij u woont en jonger dan 18 jaar is dan moet uw kind zelf over DigiD beschikken.
  • Bij verhuizing naar een andere gemeente blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. U hoeft dan niet opnieuw een verzoek in te dienen.
  • Het verzoek heeft geen einddatum. De geheimhouding blijft gelden tot deze door u wordt ingetrokken.
  • Intrekken van geheimhouding kunt u alleen zelf.
  • Uiterlijk 2 weken na de aanvraag krijgt u een bevestiging dat uw verzoek is verwerkt.

Meer informatie

Kosten

Een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens is gratis.

Wat vindt u van onze website?