Geheimhouding persoonsgegevens

Algemeen

Uw persoonsgegevens zijn geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). U kunt de gemeente verzoeken deze gegevens geheim te houden. Dit is gratis.

Wat u moet weten

  • Na een verzoek tot geheimhouding blijft de gemeente verplicht om uw gegevens door te geven aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank en aan bijvoorbeeld een notaris of advocaat als zij de gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen.
  • U kunt geheimhouding bij de Gemeente Breda alleen aanvragen of opheffen als u in Breda woont.
  • U kunt geheimhouding aanvragen voor uzelf en voor uw kind tot 16 jaar dat bij u woont.
  • Kinderen van 16 jaar of ouder moeten zelf geheimhouding aanvragen. Zij moeten zelf over DigiD beschikken.
  • Bij verhuizing naar een andere gemeente blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. U hoeft dan niet opnieuw een verzoek in te dienen.
  • Het verzoek heeft geen einddatum. De geheimhouding blijft gelden tot deze door u wordt ingetrokken.
  • Intrekken van geheimhouding kunt u alleen zelf.

Als uw verzoek digitaal is ingediend en compleet is, wordt dit verzoek automatisch verwerkt. U ontvangt hiervan geen bericht. Bekijk uw gegevens op mijnoverheid.nl om te kijken of de wijziging is doorgevoerd.

Kosten

Een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens is gratis.

Meer informatie