Op dit moment is er een DigiD-storing waardoor DigiD gedeeltelijk niet beschikbaar is. U kunt misschien niet inloggen met uw DigiD. Het is niet bekend wanneer de storing opgelost is. Probeert u het later nog een keer.

Geboorteaangifte

Als u een kind hebt gekregen, moet u binnen 3 dagen geboorteaangifte doen. U doet de aangifte in de gemeente waar het kind geboren is. U maakt hiervoor een afspraak. Aangifte van een geboorte wordt gedaan door de vader, moeder of duomoeder van het kind of door iemand anders die bij de geboorte van het kind aanwezig is geweest.

Wanneer aangifte doen

Geboortedag Aangifte uiterlijk
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Als de laatste dag op een feestdag valt, kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen.

Meenemen

 • een geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet
 • een geldig identiteitsbewijs van de partner
 • een verklaring (geboortebewijs) van het ziekenhuis of verloskundige
 • als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft: het trouwboekje (niet verplicht)
 • als u uw kind al voor de geboorte heeft erkend: de erkenningsakte (niet nodig als de erkenning in Breda gedaan is)
 • als u vóór de geboorte heeft vastgelegd welke achternaam het kind krijgt: de akte van naamskeuze (niet nodig als de naamskeuze in Breda gedaan is)
 • als uw kind geboren is binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen en de donor is onbekend: de onbekende donorverklaring van Stichting Donorgegevens
   

Wat u moet weten

 • Een kind kan maximaal 2 wettelijke ouders hebben.
 • Heeft u een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan is de man automatisch de wettelijke vader. Hij hoeft het kind niet te erkennen.
 • Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen en de donor is onbekend, dan is erkennen niet nodig. Is de donor bekend, dan moet de duomoeder het kind erkennen.
 • Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of duomoeder wilt zijn dan moet u het kind erkennen. Dit kan voor of na de geboorte van het kind.
 • Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Op de website van de Rechtspraak staat meer informatie over het aanvragen van het ouderlijk gezag.
 • Het burgerservicenummer (BSN) hoeft u niet apart aan te vragen. Deze ontvangt u automatisch van de gemeente waar u woont.

Achternaam kind

Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. Die van u of van uw partner. Het kan handig zijn om dit al vóór de geboorte te regelen. U leest er meer over op de pagina Achternaam kiezen voor uw kind

Geboorteaangifte in Amphia ziekenhuis 

Bent u in het Amphia ziekenhuis bevallen, dan kunt u daar de geboorteaangifte doen. Op de pagina Geboorteaangifte in Amphia ziekenhuis leest u er meer over.

Uw Reactie
Uw Reactie