Exploitatievergunning Autoverhuurbedrijf

Algemeen

Als u een autoverhuurbedrijf in Breda heeft of wilt beginnen, heeft u daarvoor een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. U krijgt de vergunning als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

Wat u moet weten

U heeft een Exploitatievergunning Autoverhuurbedrijf nodig als

  • u auto’s tot een gewicht van 3500 kg verhuurt of least voor een periode korter dan 1 jaar
  • u een autobedrijf heeft dat als nevenactiviteit auto’s verhuurt naast de verkoop of het herstel en onderhoud van auto’s

Nodig bij de aanvraag

Voeg bij de aanvraag de volgende documenten toe:

  • kopieën van de identiteitsbewijzen van alle bestuurders en beheerders
  • arbeidscontracten
  • plattegrond van de onderneming

Bibob-onderzoek

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is een hulpmiddel om de integriteit van de overheid te beschermen. Dit wordt ook wel de Wet Bibob genoemd. De Gemeente Breda kan door de Wet Bibob diepgaand onderzoek doen naar de achtergrond van een persoon of onderneming. Dit voorkomt dat de gemeente ongewild meewerkt aan criminele activiteiten. En daarbij beschermt de gemeente de positie van ondernemers die wel eerlijk handelen. Daarom wordt de Wet Bibob toegepast op elke nieuwe aanvraag voor een exploitatievergunning of alcoholwetvergunning.

Wilt u een exploitatievergunning autoverhuurbedrijf aanvragen? Neemt u dan contact op met horeca@breda.nl. U krijgt dan de juiste Bibob-vragenformulieren toegestuurd.

Voorwaarden

Voorwaarden waar u aan moet voldoen:

  • U bent ouder dan 18 jaar.
  • In de zaak moet altijd de exploitant of een beheerder aanwezig zijn die op de vergunning staat.
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Goed levensgedrag, deze eis bestaat uit 2 delen. Deel 1 zegt dat voor bepaalde veroordelingen de Exploitatievergunning autoverhuur niet mag worden gegeven. Dit staat in het alcoholbesluit, hoofdstuk over zedelijk gedrag leidinggevende. Deel 2 zegt dat een leidinggevende of ondernemer van goed levensgedrag moet zijn.

Afhandeltijd

Als de aanvraag volledig is, handelt de gemeente de aanvraag binnen 8 weken af. Deze periode kan met 8 weken of meer verlengd worden.

Kosten

Een aanvraag Exploitatievergunning Autoverhuurbedrijf kost € 571,14.

Ook interessant

Ook interessant