Exploitatievergunning Autoverhuurbedrijf

Algemeen

Als u een autoverhuurbedrijf in Breda heeft of wilt beginnen, heeft u daarvoor een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. U krijgt de vergunning als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

Wat u moet weten

U heeft een Exploitatievergunning Autoverhuurbedrijf nodig als

  • u auto’s tot een gewicht van 3500 kg verhuurt of least voor een periode korter dan 1 jaar
  • u een autobedrijf heeft dat als nevenactiviteit auto’s verhuurt naast de verkoop of het herstel en onderhoud van auto’s

Nodig bij de aanvraag

Voeg bij de aanvraag de volgende documenten toe:

  • kopieën van de identiteitsbewijzen van alle bestuurders en beheerders
  • arbeidscontracten
  • plattegrond van de onderneming

Voorwaarden

Voorwaarden waar u aan moet voldoen:

  • U bent ouder dan 18 jaar.
  • In de zaak moet altijd de exploitant of een beheerder aanwezig zijn die op de vergunning staat.
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Goed levensgedrag, deze eis bestaat uit 2 delen. Deel 1 zegt dat voor bepaalde veroordelingen de Exploitatievergunning autoverhuur niet mag worden gegeven. Dit staat in het alcoholbesluit, hoofdstuk over zedelijk gedrag leidinggevende. Deel 2 zegt dat een leidinggevende of ondernemer van goed levensgedrag moet zijn.

Op de aanvraag kan een Bibob-onderzoek uitgevoerd worden.

Afhandeltijd

Als de aanvraag volledig is, handelt de gemeente de aanvraag binnen 8 weken af. Deze periode kan met 8 weken of meer verlengd worden.

Kosten

Een aanvraag Exploitatievergunning Autoverhuurbedrijf kost € 555,04.

Ook interessant

Ook interessant