Energiebijdrage voor lage inkomens

De energiebijdrage is een geldbedrag om huishoudens te helpen met het betalen van hun energierekening. Huishoudens met een laag inkomen kunnen tot en met 29 februari 2024 de energiebijdrage 2023 aanvragen. Voor 2024 komt geen energiebijdrage beschikbaar.

Energiebijdrage = energietoeslag

De landelijke overheid heeft de Energietoeslag 2023 vastgesteld. Gemeente Breda heeft daarom de Energiebijdrage 2023 verhoogd naar € 1300.

Energiebijdrage 2023 nog niet aangevraagd?
U kunt tot en met 29 februari 2024 de energiebijdrage 2023 aanvragen.

Energiebijdrage aanvragen kan als:

 • U in Breda woont.
 • U 21 jaar of ouder bent.
 • U in een zelfstandige woonruimte woont.
 • De energierekening op uw naam staat en door u wordt betaald in uw huishouden.
 • U een laag inkomen heeft (in de tabel op deze pagina staat welk bedrag voor u geldt). 
 • U minimaal 3 maanden een laag inkomen heeft op de datum dat u de bijdrage aanvraagt.

Goed om te weten

 • U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag. Als het aantal aanvragen hoog is, dan kan de antwoordtijd oplopen tot maximaal 14 weken.
 • Uw vermogen wordt niet meegerekend.
 • In alle bibliotheken is een Informatiepunt Digitale Overheid waar u hulp krijgt bij invullen van het formulier.
 • Hulp bij invullen is ook mogelijk op het inloopspreekuur van Sociaal Raadsliedenwerk: elke donderdag van 9.00 tot 10.30 uur en van 16.00 tot 17.30 uur in de Willemstraat 20 te Breda.
 • Voor uitleg over de bijlagen kunt u bellen met de gemeente op telefoonnummer 14 076. 

Wie komt niet in aanmerking

 • Inwoners zonder woning (dak- en thuislozen).
 • Inwoners die verblijven in een inrichting of een verpleegtehuis. 
 • Studenten (zie verder op deze pagina).
 • Jongeren onder 21 jaar, tenzij de ouder(s)/verzorger(s) niet in hun onderhoud kunnen voorzien. 

Laag inkomen

Een laag inkomen (netto maandinkomen zonder vakantiegeld) is tot 130% van de geldende bijstandsnorm of tot 130% van de AOW-norm. In de tabel staat welk bedrag voor u geldt.

Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijdNetto maandinkomen niet hoger dan 
Alleenstaande (ouder)€ 1503
Gehuwd/samenwonend€ 2147
  
Vanaf de pensioengerechtigde leeftijdNetto maandinkomen niet hoger dan
Alleenstaande (ouder)€ 1793
Gehuwd/samenwonend€ 2443

 

Welke bewijzen hebben wij van u nodig?

 • Bewijs van uw maandelijks te betalen energiekosten. Op dit bewijs moet het adres staan en de naam van de persoon die de energierekening moet betalen. 
 • Kopie laatste bankafschrift of kopie bankpas met daarop zichtbaar rekeningnummer en naam rekeninghouder.  
 • Kopieën van alle inkomsten van u en uw eventuele partner van de afgelopen 3 maanden. 
Aanvragen met DigiD

Studenten

Studenten konden tot en met 31 december 2023 'Energiekosten studenten' aanvragen.  In het wetsvoorstel energietoeslag is een tegemoetkoming energiekosten opgenomen.