Energiebijdrage voor lage inkomens

Huishoudens met een laag inkomen (tot 130% van de geldende bijstandsnorm of tot 130% van de AOW-norm) kunnen tot en met 31 december 2023 een energiebijdrage van € 500 aanvragen. De meeste mensen met een bijstandsuitkering hebben de energiebijdrage automatisch op hun rekening ontvangen.

Het wetsvoorstel voor de energietoeslag 2023 ligt bij de Tweede Kamer. In oktober gaat de wet naar verwachting in. Als de wet is ingegaan kan energietoeslag 2023 worden aangevraagd. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Gemeente Breda heeft een eigen regeling voor 2023 waar een energiebijdrage van  € 500 kan worden verstrekt. Deze energiebijdrage kan nog in heel 2023 worden aangevraagd.

Energiebijdrage aanvragen kan als:

 • U in Breda woont.
 • U 21 jaar of ouder bent.
 • U in een zelfstandige woonruimte woont.
 • De energienota op uw naam staat en door u wordt betaald in uw huishouden.
 • U een laag inkomen heeft (in de tabel op deze pagina staat welk bedrag voor u geldt). 
 • U minimaal 3 maanden een laag inkomen heeft op de datum van de aanvraag.

Goed om te weten

 • U kunt aanvragen tot en met 31 december 2023.
 • U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag. Als het aantal aanvragen hoog is, dan kan de antwoordtijd oplopen tot maximaal 14 weken.
 • Uw vermogen wordt niet meegerekend.
 • U kunt hulp krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier. Neem daarvoor contact op met Zorg voor elkaar Breda op telefoonnummer (076) 525 15 15.
 • Voor uitleg over de bijlagen kunt u bellen met de gemeente op telefoonnummer 14 076. 

Wie komt niet in aanmerking

 • Inwoners zonder woning (dak- en thuislozen).

 • Inwoners die verblijven in een inrichting of een verpleegtehuis. 

 • Studenten (zie verder op deze pagina).

 • Jongeren onder 21 jaar, tenzij de ouder(s)/verzorger(s) niet in hun onderhoud kunnen voorzien. 

Laag inkomen

Een laag inkomen (netto maandinkomen zonder vakantiegeld) is tot 130% van de geldende bijstandsnorm of tot 130% van de AOW-norm. In de tabel staat welk bedrag voor u geldt per 1 juli 2023.

Van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd Netto maandinkomen niet hoger dan 
Alleenstaande (ouder) € 1503
Gehuwd/samenwonend € 2147
   
Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd Netto maandinkomen niet hoger dan
Alleenstaande (ouder) € 1793
Gehuwd/samenwonend € 2443

 

Gevraagde bewijsstukken

 • Bewijs van uw maandelijks te betalen energielasten. Op dit bewijs moet het adres staan en de naam van de persoon die de energierekening moet betalen. 
 • Kopie laatste bankafschrift met daarop zichtbaar rekeningnummer en naam rekeninghouder.  
 • Kopieën van alle inkomsten van u en uw eventuele partner van de afgelopen 3 maanden. 
Aanvragen met DigiD

Studenten

Studenten die door de hoge energiekosten moeite hebben om rond te komen, kunnen mogelijk een beroep doen op bijzondere bijstand. De voorwaarden en informatie over aanvragen vindt u op de pagina Energiekosten studenten 2023.