Eikenprocessierups, vragen en antwoorden

De gemeente start al vroeg in het jaar met het beheersen van de eikenprocessierups en de nesten.

Wat kunt u zelf doen?

  • richt uw tuin zo natuurlijk mogelijk in met groen
  • plaats vogelkasten
  • plant bloemen
  • gebruik geen chemische middelen
  • bezoekt u een gebied waar de processierups zit, bedek dan zoveel mogelijk uw hals, armen en benen
  • voor meer informatie: www.rupsen.info

Overzichtskaart meldingen

Op de overzichtskaart staan alle straatnamen van de meldingen die de gemeente ontvangen heeft en welke status de melding heeft. Is de melding een groene stip dan heeft de gemeente deze in behandeling. Is de melding een roze vierkant, dan is de melding afgehandeld en de rups op die locatie bestreden. 
Let op: de kaart toont de meldingen niet op de exacte locatie, maar in het midden van de straat waarvoor de melding is gemaakt. Dit kan ook een combinatie van meerdere meldingen zijn.

Heeft melden van rupsen nog zin?

Ja, melden heeft zeker zin. Op basis hiervan kijkt de gemeente waar we het eerste naar toe moeten. Plekken waar veel mensen zijn, met name kinderen, krijgen voorrang bij het ruimen, bijvoorbeeld doorgaande (fiets)routes, kinderdagverblijven en speeltuinen. Indien nodig plaatsen we op drukbezochte plekken borden om mensen te attenderen op de aanwezigheid van de rups.

Verwijdert de gemeente ook rupsen uit tuinen?

Nee, de gemeente verwijdert alleen rupsen in straten en andere openbare plekken. De gemeente verwijdert ook geen rupsen in het bos. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer.

Kunnen de rupsen ook op andere bomen voorkomen?

Ja, soms komen de rupsen ook voor in andere bomen, bijvoorbeeld beuken of berken.

Waar kan ik terecht met andere vragen?

Kijk hiervoor op de speciale website van het Kennisplatform Processierups.

Waar moet ik zijn met vragen over mijn gezondheid?

Kijk hiervoor op de speciale website van de GGD of op de website thuisarts.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie