Werkzaamheden natuurvriendelijke maatregelen gestart

De werkzaamheden voor de natuurlijke beheersing van de eikenprocessierups en de lindebladluis zijn gestart. Welke werkzaamheden er plaatsvinden en op welke locatie, zie je hieronder.

Beheersing eikenprocessierups

Met inheemse insecten beheersen we de eikenprocessierups om de overlast hiervan minimaliseren. Wij zetten de natuurlijke vijanden uit op het moment dat de rupsen net uit het ei zijn gekropen of nog heel klein zijn. Dan kunnen de nuttige insecten veel rupsen eten voordat zijn groter zijn en overlast gaan bezorgen.

We kiezen ervoor om elke zomereik in de aangegeven percelen te voorzien van deze insecten. Deze kunnen zelf in de toekomst of nu geen plaag vormen. De nuttige insecten zijn met jute zakjes in de boom gehangen, deze zie je nog hangen en zijn 100% afbreekbaar.

Locaties

 • Schoutenlaan, Bavel rondom sporthal
 • Wolfslaardreef (omgeving milieu educatief centrum)
 • Roosbergseweg Bavel, ter hoogte van kapel
 • Bavelse Hei, ter hoogte sportverenigingen
 • Bolbergseweg Bavel, ter hoogte Kloosterstraat
 • Iependreef Ulvenhout, achter woningen Elzendreef 
 • Jeugdland Ulvenhout, sportvereniging
 • Markdal Ulvenhout, vanaf rotonde
 • Galderse Meren
 • Heusdenhoutseweg
 • Korenveld ter hoogte van tankstation
 • Hoek Claudius Prinsenlaan/ Wilhelminasingel
 • Wilhelminasingel/ Willhelminapark tegenover het Bolwerk 
 • Keizerstraat, omgeving MEZZ
 • Nieuwe Kadijk, ter hoogte van Curio en afslag Teteringen

Beheersing lindebladluis

Ook de overlast van de lindebladluis beheersen we met inheemse insecten. We zetten de natuurlijke vijanden uit op het moment dat de bladluizen actief zijn. De nuttige insecten kunnen veel bladluizen eten en zorgen dat er minder of geen  overlast is.

We voorzien elke linde in de aangegeven percelen van deze insecten. Deze kunnen zelf in de toekomst of nu geen plaag vormen. De nuttige insecten zijn met juten zakjes in de boom gehangen, deze zie je nog hangen en zijn honderd procent afbreekbaar.

Locaties

 • Baronielaan, vanaf Wilhelminastraat tot Graaf Engelbertlaan
 • Bavelselaan, vanaf Ulvenhoutselaan tot Kerkhofweg
 • Nieuw Wolfslaar, diverse straten
 • Ploegstraat en speeltuin Ploegstraat
 • Jacq de Grezlaan