Breda krijgt er deze maand 1200m2 groen dak bij

Groepen bewoners in Nieuw Mertersem, Boeimeer, Westerpark en de Belcrum leggen massaal groene daken aan op hun schuur of aanbouw. Het bijzondere aan deze buurtinitiatieven is dat bewoners gezamenlijk optrekken in het vergroenen van hun daken.

In de verschillende wijken is er telkens één initiatiefnemer die vervolgens buurtbewoners enthousiast maakt om mee te doen aan het project en zo hun daken groen te maken. Onder begeleiding van Mattijs van Dalen, groendakspecialist van Green Revolution uit Breda, zijn deze projecten vervolgens aangemeld voor de subsidie Buurtnatuur- en buurtwaterfonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De Provincie Noord-Brabant wil buurtparticipatie bij natuur- en met name waterprojecten, zoals waterberging in de bebouwde omgeving, stimuleren.

Ik vind het fantastisch dat we in de grauwe winter gewoon doorgaan met het vergroenen van de stad. En dat ook met zo’n flinke hoeveelheid groen in één keer. Groene daken trekken veel extra insecten aan, die insecten zijn weer voedsel voor vogels en zo helpen we de dieren in de stad. Daarnaast vangen de daken veel regenwater op en voorkomen ze wateroverlast. We zijn al Nederlands kampioen tegelwippen, we zijn nu ook op weg naar Nederlands kampioen groene daken leggen!

Wethouder Peter Bakker (klimaatadaptatie)

Na toekenning van de subsidie zijn de bewoners samen aan de slag gegaan om de daken te vergroenen. De laatste projecten worden momenteel gerealiseerd. Wethouder Peter Bakker is langsgegaan om te kijken bij deze projecten.

Subsidie

De Gemeente Breda geeft ook subsidie voor groene daken. Bewoners en bedrijven ontvangen €20 per vierkante meter vergoeding. Deze subsidie is ook in aankomend jaar weer beschikbaar. Ook voor het onttegelen van tuinen en het opvangen van regenwater is komend jaar een extra steun in de rug beschikbaar.

Op naar een groener Breda in 2023!