Bezwaar bestuurlijke boete overlast openbare ruimte

Algemeen

U kunt bezwaar maken tegen een boete voor overlast in de openbare ruimte (bestuurlijke boete) als u het niet eens bent met de boete. Het bezwaar moet u indienen binnen 6 weken na de datum (dagtekening) van de boete.

Wat u moet doen

Voor overlast op straat kunt u een boete krijgen, dit heet een bestuurlijke boete. Voorbeelden van overlast zijn wildplassen, vuilnis verkeerd buiten zetten of een hond los laten lopen waar dit niet mag. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de boete.

Wilt u de foto van de overtreding opvragen of heeft u dat gedaan? Bekijk dan eerst de foto om te bepalen of u bezwaar wilt maken.

Gaat het om een parkeerboete? Ga dan naar de pagina over Bezwaar maken tegen een parkeerboete.

Weet u niet zeker of u een bezwaar moet indienen of een andere procedure moet volgen? Gebruik de keuzehulp

Bezwaar maken

Maakt een bezwaar kans

Als u bezwaar maakt, moet u uitleggen wat de redenen van uw bezwaar zijn. Enkele redenen maken geen kans op het ongedaan maken van de bestuurlijke boete:   

Maakt een bezwaar kans

Dit is geen reden voor een terecht bezwaar. Als een ondergrondse container of uw eigen afvalcontainer kapot is of vol zit, betekent dit niet dat u uw afval onjuist mag aanbieden. Meer informatie: Ondergrondse restcontainer of Afvalcontainers bij de woning.

Dit is geen reden voor een terecht bezwaar. Als aangetoond is dat ver­keerd ge­plaatst af­val van u is, krijgt u een boe­te en moet u deze betalen.

Dit is geen reden voor een terecht bezwaar. Ook als iemand anders namens u, of zonder dat u het wist, uw huisvuil buiten zet, bent u verantwoordelijk.  

Dit is geen reden voor een terecht bezwaar als u dit niet kunt bewijzen. U moet bewijzen dat u het afval in de container hebt gestopt en de container goed hebt afgesloten

Dit is geen reden voor een terecht bezwaar. Het is uw verantwoordelijkheid als bewoner om de regels voor het aanbieden van afval te kennen. U vindt ze op breda.nl/afval.

Dit is geen reden voor een terecht bezwaar. Op de boete staat het tijdstip waarop de overtreding is gezien of aangetroffen. Dit hoeft niet hetzelfde te zijn als het tijdstip waarop de overtreding is gemaakt.  

Per post bezwaar maken

Online kunt u bezwaar maken met DigiD of eHerkenning voor bedrijven. Wilt u per post bezwaar maken, stuur dan een brief met daarin:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • datum waarop u het bezwaarschrift opstelt
  • beschikkingsnummer van de boete (dit nummer staat op de brief over de boete)
  • kopie van de boete
  • uw reden van bezwaar
  • uw handtekening

Stuur de brief met uw bezwaar naar:
Gemeente Breda
Team Handhaving & Wijkveiligheid
Postbus 90156
4800 RH Breda

Afhandeling van het bezwaar

Als u bezwaar maakt, hoeft u de boete nog niet te betalen. U krijgt na maximaal 2 weken per post een ontvangstbevestiging. U krijgt uitstel van betaling als u deze schriftelijke ontvangstbevestiging van uw bezwaar hebt gekregen. Als uw bezwaar wordt afgewezen, moet u de boete betalen binnen 2 weken nadat u de beslissing hebt ontvangen.

Afhandeling van het bezwaar

Bezwaar indienen

Na indienen van uw bezwaar krijgt u per e-mail of per post (u kunt dit kiezen bij de aanvraag) een ontvangstbevestiging met uitleg over de bezwaarprocedure. De brief legt de mogelijkheden uit die u heeft om gehoord te worden. Een medewerker van de gemeente neemt daarna telefonisch contact met u op. U kunt dan uw keuze doorgeven over of en hoe u gehoord wilt worden.

Uitnodiging hoorgesprek

Als u ervoor kiest om gehoord te worden, wordt u uitgenodigd voor een hoorgesprek met een juridisch medewerker. Tijdens dit gesprek (ambtelijk horen) worden u aanvullende vragen gesteld en wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaar verder toe te lichten.

Besluit op uw bezwaar

Het College van Burgemeester en Wethouders neemt een besluit over uw bezwaar. Dit besluit wordt meestal binnen 6 weken genomen na de dag waarop de periode voor het indienen van het bezwaar is verstreken. De gemeente kan deze periode eenmalig met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt dan bericht.

Beroep indienen

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift kunt u - binnen 6 weken na de beslissing op uw bezwaarschrift - in beroep gaan bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Voor het instellen van beroep is in het algemeen een griffierecht verschuldigd. Stuur uw beroepschrift naar:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 
Strafgriffie t.a.v. Mulderzaken
Postbus 90008
4800 PA Breda

Digitaal beroep

U kunt ook digitaal in beroep gaan bij de rechtbank.