Bezwaar bestuurlijke boete overlast openbare ruimte

U kunt bezwaar maken tegen een boete voor overlast in de openbare ruimte (bestuurlijke boete) als u het niet eens bent met de boete. Het bezwaar moet u indienen binnen 6 weken na de datum (dagtekening) van de boete.

Wilt u de foto van de overtreding opvragen of heeft u dat gedaan? Bekijk dan eerst de foto om te bepalen of u bezwaar wilt maken.

Gaat het om een parkeerboete? Ga dan naar de pagina over Bezwaar maken tegen een parkeerboete.

 

Bezwaar maken bestuurlijke boete

Bestuurlijke boete 

Voor overlast op straat kunt u een boete krijgen, een zogenoemde bestuurlijke boete. Voorbeelden van overlast zijn wildplassen, vuilnis verkeerd buiten zetten, een hond los laten lopen waar dit niet mag. 

Uitstel van betaling en ontvangstbevestiging

Als u bezwaar maakt, hoeft u de boete nog niet te betalen. U krijgt na maximaal 2 weken per post een ontvangstbevestiging. U krijgt uitstel van betaling als u deze schriftelijke ontvangstbevestiging van uw bezwaar hebt gekregen. Als uw bezwaar wordt afgewezen, moet u de boete betalen binnen 2 weken nadat u de beslissing hebt ontvangen.

Afhandeling van het bezwaar

  1. Na indienen van uw bezwaar krijgt u per post een ontvangstbevestiging met uitleg over de bezwaarprocedure. De brief legt de mogelijkheden uit die u heeft om gehoord te worden. Een medewerker van de gemeente neemt daarna telefonisch contact met u op. U kunt dan uw keuze doorgeven over of en hoe u gehoord wilt worden.
  2. Als u ervoor kiest om gehoord te worden, wordt u uitgenodigd voor een hoorgesprek met een juridisch medewerker. Tijdens dit gesprek (ambtelijk horen) worden u aanvullende vragen gesteld en wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaar verder toe te lichten.
  3. Het College van Burgemeester en Wethouders neemt een besluit over uw bezwaar. Dit besluit wordt meestal binnen 6 weken genomen na de dag waarop de periode voor het indienen van het bezwaar is verstreken. De gemeente kan deze periode eenmalig met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt dan schriftelijk bericht.

Per post bezwaar maken

Heeft u geen DigiD (of eHerkenning als u een bedrijf bent) dan kunt u per brief uw bezwaar sturen met daarin:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • datum waarop u het bezwaarschrift opstelt
  • beschikkingsnummer van de boete (dit nummer staat op de brief over de boete)
  • kopie van de boete
  • uw reden van bezwaar
  • uw handtekening

Stuur de brief met uw bezwaar naar:
Gemeente Breda
Team Handhaving & Wijkveiligheid
Postbus 90156
4800 RH Breda

Niet eens met het besluit op uw bezwaar

U kunt binnen 6 weken na het besluit op uw bezwaar in beroep gaan bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. U stuurt uw beroepschrift naar:

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Strafgriffie
t.a.v. Mulderzaken
Postbus 90008
4800 PA Breda

Voor het indienen van een beroepschrift betaalt u griffierecht

Meer informatie

Verordening Bestuurlijke boete overlast openbare ruimte Breda 2020

Uw Reactie
Uw Reactie