Bewindvoering, mentorschap en/of curatele

Voor kosten bewindvoering, mentorschap en/of curatele kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u bijzondere bijstand krijgt.

Voorwaarden

U kunt een aanvraag indienen als u aan de voorwaarden voldoet.

Geldigheid

Heeft u een algemene bijstandsuitkering dan krijgt u bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering, mentorschap en/of curatele zolang u deze uitkering ontvangt. U hoeft dit niet ieder jaar opnieuw aan te vragen.

Als de uitkering stopt berekent de gemeente of, en zo ja hoeveel bijzondere bijstand u nog krijgt.

Uw Reactie
Uw Reactie