Bavel-Zuid: Haalbaarheidsonderzoek woningen, natuur en recreatie

Vanaf 2024

Bavel-Zuid is een groot gebied met veel kansen voor een uitbreiding van het dorp Bavel. Als gemeente denken we aan nieuwe woningen, nieuwe natuur, nieuwe recreatiemogelijkheden en mogelijk nieuwe sportvoorzieningen. 
We bekijken de kansen en mogelijkheden in dit gebied niet los van elkaar, maar in relatie tot de andere projecten in Bavel. Denk aan het haalbaarheidsonderzoek naar de woningen in het westen van Bavel, het haalbaarheidsonderzoek naar ruimte voor bedrijven en ook de plannen van Rijkswaterstaat voor de A58.

Als we meer zicht hebben op de uitkomsten van de andere onderzoeken en projecten, starten we een haalbaarheidsonderzoek op naar de mogelijkheden in Bavel-Zuid. We verwachten dit in 2024 op te pakken. Als we starten met een haalbaarheidsfase voeren we verschillende onderzoeken uit. Ook communicatie en participatie zijn dan belangrijke onderwerpen. 

Globale planning Bavel-Zuid

Deze planning kan uiteraard nog veranderen door bezwaar- en beroepsprocedures.

Tijdlijn

2024

Haalbaarheidsonderzoek

2025

Haalbaarheidsbesluit en bij positief besluit werken aan de ontwerpfase (omgevingsplan)

2026

Vaststellen omgevingsplan (voormalig bestemmingsplan)

2027/2028

Afhankelijk van gekozen fasering kan in 2027 bouwrijp worden gemaakt en vanaf 2028 worden gebouwd

Ook interessant

Boomkikker krijgt Leefgebied van 10 kilometer

Stockfoto boomkikker

Publicatiedatum 14 februari 2021

Lees meer