Boomkikker krijgt leefgebied van 10 kilometer

Op 17 februari is het startschot voor de laatste werkzaamheden aan de ecologische verbindingszone (EVZ) voor de boomkikker. Straks kan de boomkikker zich verplaatsen over een lengte van 10 kilometer tussen de Molenschotse Heide in Gilze-Rijen en de Chaamse Bossen in Alphen-Chaam.

Door de aanleg van de zogenaamde ‘stapstenen’ komt er een aantrekkelijk landschap voor de boomkikker maar ook voor andere amfibieën, insecten, vogels en zoogdieren. Stapstenen zijn percelen, verspreid in het landschap, variërend van  4.000 m2 tot 50.000 m2 met een natuurlijke inrichting.

Sterkere populatie

We maken optimaal gebruik van vrijkomende percelen langs de Gilzewouwerbeek om daar 12 stapstenen te creëren. Die zorgen ervoor dat de boomkikker zich kan verplaatsen en voortplanten en zo zorgt voor een sterke populatie. Bijkomende voordeel is dat de natuur en daarmee de leefomgeving voor de bewoners nog aantrekkelijker wordt. 

Opvang van water

Door de aanleg van kleine natuurgebiedjes en poelen ontstaan er geschikte omstandigheden voor de voortplanting van de boomkikker en andere dieren. De natuurlijke zone is een belangrijk onderdeel voor de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van de Baronie. Deze natuurontwikkeling biedt ook de mogelijkheid voor het opvangen van water tijdens hevige regenbuien en dus aan het voorkomen van wateroverlast.

EVZ Boomkikker

In het project EVZ Boomkikker werken 7 partijen samen: gemeenten Alphen-Chaam, Breda, Gilze-Rijen, Waterschap Brabantse Delta, ministerie van Defensie, Staatsbosbeheer en golfclub Toxandria. De provincie Noord-Brabant en het  Groen Ontwikkelfonds Brabant dragen financieel fors bij in de realisatie van het project.

Over een lengte van 10 kilometer ontstaat een robuuste ecologische structuur door de aanleg van ‘stapstenen’, waarvan 12 op Bredaas grondgebied. De helft is al gerealiseerd; de andere helft wordt in deze fase aangelegd. De boomkikker stelt hoge eisen aan zijn leefomgeving en daar is bij de inrichting rekening mee gehouden. Zo wordt de boomkikker verwend met poelen om zich voort te planten, met een talud om zich op te warmen en met schuilgelegenheid tegen eventuele vijanden.