Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Vuurwerk

Vuurwerkoverlast

Heeft u overlast door vuurwerk, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente brengt alle meldingen in kaart. Op basis van deze gegevens wordt de overlast aangepakt. 

Vuurwerkoverlast melden

Vermoeden van opslag of handel in illegaal vuurwerk meldt u bij de politie, telefoonnummer 0900-8844.

Bel 14 076 (ook buiten kantoortijden) bij een gevaarlijke situatie.

 

Vuurwerkschade

Vuurwerkschades aan speeltoestellen, prullenbakken, ondergrondse containers kunt u online melden bij de gemeente, of telefoonnummer 14 076.

Vuurwerkverbod

  • In heel Nederland geldt een vuurwerkverbod. Het betekent dat op 31 december tussen 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur geen vuurwerk mag worden afgestoken.  
  • Van 1 januari 2:00 uur tot 31 december 18.00 uur is het altijd verboden om vuurwerk af te steken. Het mag alleen als de gemeente voor een evenement een vergunning verleent om vuurwerk af te steken. Illegaal vuurwerk afsteken is altijd verboden.
  • Er mag geen vuurwerk verkocht worden.

Geen vuurwerkshow

In Breda komt er geen vuurwerkshow, dronesshow, kindervuurwerkshow, lasershow of wijkactiviteiten. De 1,5 meter afstand die door de coronamaatregelen geldt, kan de gemeente niet garanderen.

Meer informatie

Meer informatie over vuurwerk op de website van de politie.