Vragen over zorg en welzijn (Wmo)

Bij Zorg voor elkaar Breda (ZveB) kunt u terecht met uw vragen over zorg en welzijn. Wij denken met u mee bij het organiseren van eigen oplossingen en steun binnen uw omgeving. Heeft u daarnaast meer ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld een hulpmiddel of begeleiding? Neem contact op met ZveB, die kijkt samen met u wat mogelijk is met als uitgangspunt dat u zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam blijft.

Neem contact op met Zorg voor elkaar Breda zodat u de ondersteuning, hulp of zorg krijgt die u nodig heeft. Ook als u tips heeft om de hulp of zorg te verbeteren kunt u contact opnemen.

Eigen bijdrage

Zorg en ondersteuning aanvragen is gratis. Bij ondersteuning via de Wmo betaalt u vanaf 18 jaar een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld bij huishoudelijke verzorging, een scootmobiel, woningaanpassing of een aangepaste fiets.
Vanaf 1 januari 2020 is de eigen bijdrage € 19 per maand, ongeacht de hoogte van uw inkomen en vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) regelt de inning van de eigen bijdrage. U krijgt van het CAK bericht over het bedrag en de manier van betalen.

Ondersteuningsfonds

Heeft u hoge zorgkosten die niet onder de collectieve zorgverzekering vallen? Bent u chronisch ziek of gehandicapt? Dan kunt u misschien een beroep doen op het ondersteuningsfonds. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het ondersteuningsfonds is uw inkomen of dat van uw gezin niet hoger dan € 1800 netto per maand, exclusief vakantiegeld.

Uw Reactie
Uw Reactie