Vragen over zorg en welzijn (Wmo)

Bij Zorg voor elkaar Breda (ZveB) kunt u terecht met uw vragen over zorg en welzijn.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

'Zorg voor elkaar' denkt met u mee bij het organiseren van eigen oplossingen en steun binnen uw omgeving. Zodat u zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam blijft.

Ook voor hulp bij een gesprek met de gemeente. Heeft u niemand in uw omgeving die u kan helpen bij uw gesprek met de gemeente? Dan kunt u hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen. 

Neem contact op met Zorg voor elkaar Breda zodat u de ondersteuning, hulp of zorg krijgt die u nodig heeft.

Bij ondersteuning via een Wmo hulpmiddel of begeleiding betaalt u een maandelijkse eigen bijdrage van € 19 ongeacht inkomen en vermogen.
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) informeert u over het bedrag en de manier van betalen.

Contact Wmo

Mantelzorg

Bent u mantelzorger of krijgt u mantelzorg dan kunt u bij Steunpunt informele zorg Breda (StiB) terecht voor gratis informatie, advies en ondersteuning op maat.

Soms is het nodig dat een mantelzorger dichtbij de persoon woont die hulp nodig heeft. Een mantelzorgwoning kan dan een oplossing zijn. Meer informatie over Mantelzorgwoning.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf (Wmo-)zorg regelen. U kunt een pgb aanvragen bij de gemeente als u ondersteuning nodig heeft, door bijvoorbeeld ziekte of een handicap. De gemeente stelt een budget beschikbaar. Met dit bedrag kunt u zelf zorg inkopen bij een zorgaanbieder. De zorgverlener is de persoon die u gaat helpen. De zorgverlener kan in dienst zijn van een instelling, een zelfstandig werkende professioneel hulpverlener zijn of iemand zijn uit uw naaste omgeving.

Tarieven

In het overzicht staan alle Pgb-tarieven.

Ondersteuningsfonds

Als u hoge kosten heeft door chronische ziekte of handicap die niet onder de collectieve zorgverzekering vallen dient u dan een aanvraag in voor het ondersteuningsfonds.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het ondersteuningsfonds is uw inkomen of dat van uw gezin niet hoger dan € 2051 per maand zonder vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Aanvragen met Digid

Aanvragen zonder DigiD

Meer informatie

Beleidsregels tegemoetkoming Ondersteuningsfonds chronisch zieken en gehandicapten Breda 2020

Uw Reactie
Uw Reactie