Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Vragen over zorg en welzijn (Wmo)

Bij Zorg voor elkaar Breda (ZveB) kunt u terecht met uw vragen over zorg en welzijn.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

'Zorg voor elkaar' denkt met u mee bij het organiseren van eigen oplossingen en steun binnen uw omgeving. Zodat u zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam blijft.

Ook voor hulp bij een gesprek met de gemeente. Heeft u niemand in uw omgeving die u kan helpen bij uw gesprek met de gemeente? Dan kunt u hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen. 

Neem contact op met Zorg voor elkaar Breda zodat u de ondersteuning, hulp of zorg krijgt die u nodig heeft.

Bij ondersteuning via een Wmo hulpmiddel of begeleiding betaalt u een maandelijkse eigen bijdrage van € 19 ongeacht inkomen en vermogen.
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) informeert u over het bedrag en de manier van betalen.

Contact Wmo

Ondersteuningsfonds

Als u hoge kosten heeft door chronische ziekte of handicap die niet onder de collectieve zorgverzekering vallen dient u dan een aanvraag in voor het ondersteuningsfonds.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het ondersteuningsfonds is uw inkomen of dat van uw gezin niet hoger dan € 1967 per maand zonder vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Aanvraag ondersteuningsfonds