Voorwaarden parkeervergunning

Wanneer u een parkeervergunning heeft zijn de gebruiksvoorwaarden en het overzicht vergunninggebieden en straten van toepassing.

Vergunninggebieden en stratenoverzicht

Overzicht waar en wanneer u met uw parkeervergunning mag parkeren.
pdf Vergunninggebieden en stratenoverzicht (PDF, 43.57 KB)

 

Voorwaarden

 • De Parkeerverordening Breda 2013 en het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2021 zijn van kracht
 • De vergunning geldt uitsluitend voor de aangewezen gebieden en plaatsen, en op de voor het gebied gestelde tijdvakken
 • De vergunning geldt niet voor de parkeer- en stopverboden
 • Bij de aanvraag voor een parkeervergunning geeft u het kenteken op
 • De op kenteken uitgegeven vergunning is alleen geldig voor het voertuig met dat kenteken
 • Aan de vergunning kan geen recht op een parkeerplaats worden ontleend
 • De vergunning is niet overdraagbaar
 • De vergunninghouder is verplicht om wijzigingen door te voeren in het P-loket of schriftelijk door te geven aan het Parkeerbedrijf
 • Parkeren in strijd met deze voorwaarden wordt beschouwd als parkeren zonder vergunning
 • De vergunning is alleen geldig voor de periode waarvoor is betaald, bij niet tijdige betaling wordt de vergunning ingetrokken
 • Bij het niet naleven van de voorwaarden, misbruik van de vergunning of wanneer bij de aanvraag onjuiste gegevens zijn verstrekt, kan de vergunning worden ingetrokken.
Uw Reactie
Uw Reactie