Parkeervergunning bewoners

Deze parkeervergunning is voor bewoners ingeschreven op een adres in de binnenstad en in wijken met betaald parkeren. Voor de 1e auto vraagt u de basisvergunning aan. Voor de 2e, 3e of 4e auto kunt u een jaarvergunning aanvragen. Bij eigen parkeergelegenheid wordt het kenteken van de 1e auto geregistreerd.

Verandering: De jaarvergunningen voor 2021 kunt u aanvragen per 1 februari 2021 en niet per 1 januari zoals u gewend bent.

Alleen voor de vergunninggebieden 1303, Nonnenveld e.o. en 1305, Middellaan e.o. is een wachtlijst voor jaarvergunningen. In alle andere gebieden worden de jaarvergunningen direct toegewezen.

Basisvergunning en Jaarvergunning

Basisvergunning

 • U heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein. Dit wordt bij de aanvraag gecontroleerd.
 • De vergunning is op kenteken.
 • Maximaal 1 basisvergunning per huishouden.
 • Alleen de eigenaar van het voertuig kan een vergunning aanvragen.
 • Voor een leaseauto of een auto van uw werkgever overlegt u een leaseverklaring of een houderschapsverklaring.
 • De vergunning is voor onbepaalde tijd.
 • U ontvangt ieder jaar bericht over verlenging van de vergunning. U verlengt en betaalt in het P-Loket.

Jaarvergunning

 • U heeft een basisvergunning voor de 1e auto of de 1e auto staat geregistreerd voor parkeren op eigen terrein.
 • De jaarvergunning is voor de 2e, 3e en 4e auto waarvan het kenteken op uw adres geregistreerd staat.
 • De vergunning loopt van 1 maart tot en met februari. De jaarvergunning voor 2021 kunt u vanaf 1 februari 2021 aanvragen. De nieuwe vergunning gaat in op 1 maart 2021.
  Uitzondering: voor vergunninggebied 1314, Zandberg e.o. loopt de vergunning van 1 december 2020 tot en met november 2021.
 • Voor de vergunninggebieden zonder wachtlijst hoeft u vanaf 2022 de jaarvergunning niet jaarlijks meer opnieuw aan te vragen. U behoudt de jaarvergunning(en) die u heeft. Ongeveer 1 maand voor het aflopen van de vergunningtermijn ontvangt u bericht over het verlengen van de vergunning.

Wachtlijst jaarvergunning

 • In vergunninggebieden 1303, Nonnenveld e.o. en 1305, Middellaan e.o. is een wachtlijst voor jaarvergunningen. Plaats uw aanvraag op de wachtlijst. Vanaf 15 februari 2021 start het toewijzen van de jaarvergunningen. Eerst worden alle eerste jaarvergunningen uitgegeven, daarna eventueel tweede, derde en vierde jaarvergunningen.
 • Heeft u op 1 maart 2021 nog geen bericht ontvangen dan blijft u op de wachtlijst staan en heeft u per 1 maart 2021 geen geldige parkeervergunning. 
 • Staat uw aanvraag na een jaar nog steeds op de wachtlijst dan vraagt u opnieuw een jaarvergunning aan en plaatst deze opnieuw op de wachtlijst. 

Kenteken wijzigen

Een kentekenwijziging geeft u zelf door.

Parkeervergunning opzeggen

Een parkeervergunning zegt u direct op via het P-Loket. Het teveel betaalde bedrag ontvangt u over de hele, niet gebruikte, maanden terug.

Verhuizen

 • Verhuist u binnen een vergunning gebied of naar een ander vergunning gebied, zeg dan uw lopende vergunning op. U vraagt een nieuwe vergunning aan als uw adreswijziging bij de gemeente is verwerkt.
 • Voor de verhuizing naar of uit een vergunning gebied vraagt u een tijdelijke parkeervergunning aan.

Parkeervoorwaarden

Op de parkeervergunning zijn de parkeervoorwaarden en het stratenoverzicht van toepassing.

Registratie parkeren op eigen terrein (POET)

Heeft u parkeergelegenheid op uw eigen terrein, een garage bij uw huis of een parkeerplaats in uw appartementencomplex, dan komt u niet in aanmerking voor een basisvergunning voor de 1e auto. Voor een 2e, 3e of 4e auto kunt u een jaarvergunning aanvragen.

 • U registreert het kenteken van de 1e auto in het P-Loket. Het kenteken staat op uw naam en adres. Kies in het P-Loket bij 'aanvraagbare producten' voor 'Bewoner Kentekenregistratie eigen parkeergelegenheid (POET)'.
 • De auto met dit kenteken parkeert u op eigen terrein.
 • Op dit kenteken kunt u geen andere basis- of jaarvergunning aanvragen.

Kosten

Een parkeervergunning vraagt u aan in het P-Loket met gebruik van DigiD en u betaalt met iDEAL. U betaalt in 1 keer het totale jaarbedrag.

Basisvergunning € 4 per maand
Jaarvergunning € 8 per maand

Uw Reactie
Uw Reactie