Voorwaarden bijzondere bijstand

Voorwaarden en normen bijzondere bijstand per 1 juli 2019

Uw vermogen (bijvoorbeeld een auto of spaargeld) is niet hoger dan € 6120 voor alleenwonenden of € 12.240 voor gehuwden, samenwonenden of huishoudens met kinderen.

  • U woont in de gemeente Breda.
  • Het zijn noodzakelijke kosten die nergens anders worden vergoed.
  • Het gaat om extra kosten die u door bijzondere- of dringende omstandigheden moet maken, of niet heeft kunnen voorzien.
  • Uw inkomen is laag:

    Bent u tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd dan mag uw netto maandinkomen niet hoger zijn dan € 1119 voor alleenwonenden of € 1539 voor gehuwden, samenwonenden of huishoudens met kinderen.

    Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt dan mag uw netto maandinkomen niet hoger zijn dan € 1270 voor alleenwonenden of € 1643 voor gehuwden, samenwonenden of huishoudens met kinderen.
Uw Reactie
Uw Reactie