Voorwaarden bijzondere bijstand

Voorwaarden en normen bijzondere bijstand per 1 januari 2020.

Uw vermogen (bijvoorbeeld een auto of spaargeld) is niet hoger dan € 6225 voor alleenwonenden of € 12.450 voor gehuwden, samenwonenden of huishoudens met kinderen.

  • U woont in de gemeente Breda.
  • Het zijn noodzakelijke kosten die nergens anders worden vergoed.
  • Het gaat om extra kosten die u door bijzondere- of dringende omstandigheden moet maken, of niet heeft kunnen voorzien.
  • Uw inkomen is laag:

    Bent u tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd dan mag uw netto maandinkomen niet hoger zijn dan € 1158 voor alleenwonenden of € 1654 voor gehuwden, samenwonenden of huishoudens met kinderen.

    Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt dan mag uw netto maandinkomen niet hoger zijn dan € 1294 voor alleenwonenden of € 1754 voor gehuwden, samenwonenden of huishoudens met kinderen.
Uw Reactie
Uw Reactie