Verhuizen vanuit het buitenland naar Breda, 1e vestiging

Verhuist u voor de 1e keer vanuit het buitenland naar Nederland? Of bent u het komend half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de Gemeente Breda. Als uw partner en/of kinderen ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen. Maak hiervoor een afspraak.

Wat moet u weten

  • Documenten in een andere taal dan Engels, Duits, of Frans moeten vertaald zijn naar het Nederlands door een beëdigd tolk/vertaler.
  • Afhankelijk van het land van afgifte moeten de documenten voldoen aan de legalisatievoorschriften.
  • De documenten mogen niet ouder zijn dan 3 jaar.

Meenemen

Voor de inschrijving brengt u mee:

  • Originele documenten uit het buitenland van uzelf en van uw kinderen. Het gaat om bijvoorbeeld de geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.
  • Een geldig reisdocument van iedere persoon die wordt ingeschreven.
  • Een bewijs van uitschrijving als u komt van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten.
  • Een huur- of koopcontract van uw woning, of schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner bij wie u gaat inwonen.

Niet EU-burgers

Bent u geen EU-burger? Dan moet u zich eerst melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor een verblijfsvergunning. Meer informatie over een verblijfsvergunning, vindt u op de website van de IND.

Uw Reactie
Uw Reactie