Varen in Breda

Het water in Breda vormt een aantrekkelijke vaarroute door de binnenstad en daar wordt dan ook druk gebruik van gemaakt. Vanaf het water heb je een unieke kijk op de stad en haar groene gebieden. Om ervoor te zorgen dat iedereen op het water een fijne tijd door kan brengen gelden er regels. We vragen je je daaraan te houden en wensen je veel vaarplezier in ons mooie Breda!

5 Belangrijkste vaarregels

 1. Ben goed zichtbaar
  Zorg dat je altijd goed zichtbaar bent voor medegebruikers van het water en volg de regels.
 2. Vaar rechts
  Blijf altijd aan de rechterzijde (stuurboord) van het vaarwater. Via de linkerzijde (bakboord) kun je inhalen als er voldoende ruimte is.
  Geadviseerd wordt om met de klok mee te varen. Op deze manier kruisen verschillende gebruikers elkaar zo min mogelijk.
 3. Zorg voor de natuur
  Het vaarwater in Breda is een belangrijk leefgebied voor veel verschillende dier- en plantsoorten. Vaar langzaam en niet te dicht langs de randen van het water. Zo laat je beplanting heel en verstoor je het leefgebied niet.
 4. Matig je snelheid en maak geen hinderlijke golfbewegingen
  Voor het hele vaargebied geldt een maximum snelheid van 6 kilometer per uur en een verbod op het maken van grote golfbewegingen.

Overige vaarregels

Houd het water schoon

Gooi afval niet in het water. Neem het mee en gooi het weg in de aanwezige afvalbakken op de kade.

Vaar alcoholvrij

De bestuurder van het vaartuig gebruikt geen alcohol of andere verdovende middelen.

Geen harde muziek

Draai geen harde muziek aan boord.

Smalle vaarweg

Het zuidelijk deel van de Singel is smal waardoor je elkaar moeilijk kunt passeren. Vaar hier altijd langzaam zodat je eventuele tegenliggers op tijd signaleert.

Geef voorrang

De Hoge Brug in de Haven is zeer smal waardoor het niet mogelijk is om elkaar te passeren onder de brug. Vaarverkeer dat de Haven uit gaat, heeft voorrang op het vaarverkeer dat de Haven in wil.

Let op grote vaartuigen

De Haven in de binnenstad en het water van de Benedenmark zijn ook bereikbaar voor grotere vaartuigen. Zorg altijd dat je goed zichtbaar bent voor medegebruikers van het water, zodat gevaarlijke situaties voorkomen worden.

Denk aan de omwonenden

Er wordt ook gewoond langs en op het water. Denk aan de rust van de bewoners en maak geen onnodig lawaai en golfbeweging. Vaar rustig langs de aanwezige woonboten aan de Nijverheidssingel en de woonschepen in de Belcrumhaven.

Einde vaarroute

Bij de Duivelsbruglaan is het keerpunt voor gemotoriseerd vaarverkeer. De groene route is enkel voor niet-gemotoriseerd vaarverkeer. Hier staat het belang van de natuur voorop. Je bent als waterrecreant te gast: vaar rustig, maak geen onnodig lawaai en heb respect voor de natuur en de omwonenden.

Belangrijke voorzieningen

Even kort van boord

Dit kan aan de Koningssteiger ter hoogte van Park Valkenberg en aan de Lage Kade (achterste gedeelte van de stenen kade in de Haven). Het is niet toegestaan om op overige locaties aan te meren en van boord te gaan.

Toilet

Er is een openbaar toilet aanwezig in het park Valkenberg. Door tijdelijk aan te meren aan de Koningssteiger kunt u gebruik maken van het toilet.

Melden

Ziet u iets op het water of ervaart u overlast waarvan u een melding wilt maken? Meld het bij de gemeente via de BuitenBeter app, contact of bel 14 076 (ook buiten kantoortijden bereikbaar bij een gevaarlijke situatie of overlast).