Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Trouwen

Trouwen of een partnerschap laten registreren kan in Breda bijna overal en op elke dag van de week.

Maatregelen vanwege coronavirus

Informatie m.b.t. aanpassingen over trouwen vindt u op corona.breda.nl.

Wat u moet doen

Voorbereiden en melden

Wilt u trouwen of uw partnerschap laten registreren in het stadhuis of in het stadskantoor. U kunt meteen beginnen met de melding van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wilt u trouwen of uw partnerschap laten registreren op een andere locatie, dan regelt u eerst de locatie. Daarna vult u het locatieformulier in.


pdf Formulier locatie naar eigen keuze (PDF, 483.81 KB)

Vervolgens kunt u beginnen met de melding van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het ingevulde locatieformulier voegt u toe aan de digitale melding door deze te uploaden.

Melden met DigiD 

U hoeft niet in Breda te wonen om er te kunnen trouwen.
Als u beiden niet in Nederland woont en ten minste één van u heeft de Nederlandse nationaliteit, dan regelt u de melding bij de Gemeente Den Haag.

Getuigen kiezen

Bij het huwelijk of de partnerschapsregistratie heeft u minimaal 2 getuigen nodig, maximaal 4. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn.

Officieel vastleggen

Hoe laat u uw relatie officieel vastleggen? Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Beide vormen zijn juridisch bijna gelijk. De Rijksoverheid geeft meer informatie over trouwen en geregistreerd partnerschap.
Voor een huwelijk of partnerschap in beperkte gemeenschap van goederen hoeft u niets te doen. Een huwelijk of geregistreerd partnerschap onder voorwaarden regelt u vooraf bij de notaris. Informatie hierover staat op www.notaris.nl.

Ambtenaar

Wilt u een ceremonie met toespraak, dan bespreekt u deze met de ambtenaar. U kunt een ambtenaar kiezen die uw voorkeur heeft. Bij de toewijzing proberen wij daarmee zoveel mogelijk rekening te houden. Ongeveer 4 weken voor de datum van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt u bericht van de gemeente wie uw ambtenaar is. Bij een ceremonie zonder toespraak is er geen vooroverleg.

Wilt u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap laten sluiten door:

  • een fa­mi­lie­lid, vriend of ken­nis
  • een amb­te­naar uit een an­de­re ge­meen­te
  • een zelf­stan­dig trouw­amb­te­naar

dan heeft u een trouwambtenaar voor één dag nodig. Deze persoon moet worden benoemd en/of beëdigd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS). De benoeming is voor één huwelijk of geregistreerd partnerschap.

U geeft in de digitale melding uw keuze aan en ontvangt via e-mail een formulier. Er worden extra kosten berekend voor een eigen trouwambtenaar.

Kosten

Als u trouwt op een andere plaats dan het stadhuis of stadskantoor, betaalt u voor het gebruik van de locatie aan de eigenaar. Deze kosten komen bij de bedragen op deze pagina.

Overzicht kosten per locatie, dag en tijd

Locatie Dag en tijd Bedrag
Stadhuis beide zalen
of andere locatie
Maandag t/m vrijdag
tussen 9.00 en 18.00 uur
€ 432,50
Stadhuis beide zalen Vrijdag
vanaf 18.00 uur
Zaterdag
tussen 9.00 en 21.00 uur of een afwijkende dag en tijd
€ 865
Stadhuis beide zalen Zondag € 1105
Andere locatie Vrijdag
vanaf 18.00 uur
Zaterdag
tussen 9.00 en 21.00 uur
of een afwijkende dag en tijd
€ 680
Andere locatie Zondag € 915
Stadhuis kleine zaal
geen toespraak
Maandag
tussen 10.00 en 11.00 uur
€ 100
Stadskantoor
geen toespraak
Maandag
tussen 9.00 en 9.30 uur
Gratis

Overzicht mogelijke extra kosten

Soort Bedrag    
Trouw- of partnerschapsboekje € 17,60    
Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het Stadskantoor € 40,55    
Annulering huwelijk 5 weken of langer voor de huwelijksdatum € 42    
Annulering huwelijk in de laatste 5 weken voor de huwelijksdatum € 84    
Eenmalige benoeming trouwambtenaar zonder beëdiging € 100    
Eenmalige benoeming trouwambtenaar met beëdiging € 200    

Trouwen of getrouwd in het buitenland

Trouwen in het buitenland

Op de website van de rijksoverheid staat waaraan u moet denken als u in het buitenland trouwt. Soms heeft u een Verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig en/of een Ongehuwdverklaring.

Getrouwd in het buitenland

Bent u getrouwd in het buitenland dan laat u het buitenlands huwelijksdocument registreren in de basisregistratie personen (BRP). Dit doet u bij terugkomst in de gemeente waar u woont.