Op dit moment is er een DigiD-storing waardoor DigiD gedeeltelijk niet beschikbaar is. U kunt misschien niet inloggen met uw DigiD. Het is niet bekend wanneer de storing opgelost is. Probeert u het later nog een keer.

Toekomstbestendig wonen regeling

Met de Toekomstbestendig wonen regeling kunt u uw woning aanpassen zodat u energie bespaart of zodat u er kunt blijven wonen als u ouder wordt (levensloopbestendig maken). Aanpassingen voor beide doeleinden kan ook. Met de regeling leent u geld tegen een lage rente waarmee u de aanpassingen (of een deel ervan) betaalt.

Houd er rekening mee dat deze regeling alleen wordt toegekend voor werkzaamheden die pas beginnen nadat de aanvraag voor de regeling is afgehandeld. Het afhandelen van een aanvraag duurt 8 weken.

Let op: geld lenen kost geld

Aan de aanvraag voegt u toe

 • offerte(s) voor de aanpassing(en) die u laat uitvoeren
 • kopie identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner
 • een inkomensverklaring belastingdienst (alleen bij Verzilverlening)

Meerdere leningen

De Toekomstbestendig wonen regeling bestaat uit meerdere leningen. Welke lening u kunt afsluiten hangt af van uw situatie. Het gaat om hypothecaire leningen en voor alle leningen geldt dat u eigenaar en bewoner van de woning bent.

1. Toekomstbestendig wonen lening

 • U betaalt maandelijks rente en aflossing. Het rentepercentage is 1,6% bij een looptijd van 10 jaar en 1,8% bij een looptijd van 20 jaar.
 • U betaalt financieringskosten. Dit zijn notariskosten, taxatiekosten, kosten erkend financieel adviseur en € 850 afsluitkosten. Deze kosten kunt u meefinancieren. Geef dit aan bij de aanvraag en ook wat het bedrag van deze kosten is.
 • Looptijd van de lening is 10 tot 20 jaar, afhankelijk van het bedrag dat u leent.
 • U leent minimaal € 2.500.
 • Maximaal leent u € 60.000 waarvan maximaal € 30.000 voor energiemaatregelen en maximaal € 30.000 voor levensloopbestendige maatregelen.

2. Verzilverlening

 • U betaalt de gehele lening af bij verkoop van de woning.
 • Het rentepercentage is 1,7%.
 • U betaalt financieringskosten. Dit zijn notariskosten, taxatiekosten, kosten erkend financieel adviseur en € 475 afsluitkosten. Deze kosten kunt u meefinancieren. Geef dit aan bij de aanvraag en ook wat het bedrag van deze kosten is.
 • U en uw eventuele partner bereiken binnen 10 jaar de wettelijke AOW-leeftijd.
 • Uw gezamenlijk belastbaar inkomen bedraagt maximaal € 45.000 bruto per jaar.
 • De Verzilverlening en de schuldrest van uw huidige hypotheek bedragen samen maximaal 80% van de WOZ-waarde van uw huis.
 • De theoretische looptijd van de lening is 75 jaar.
 • U leent minimaal € 2.500.
 • Maximaal leent u € 60.000 waarvan maximaal € 30.000 voor energiemaatregelen en maximaal € 30.000 voor levensloopbestendige maatregelen.

Waarvoor kunt u de regeling gebruiken

In het overzicht van mogelijke woningaanpassingen vindt u voorbeelden van aanpassingen die onder de regeling vallen. Energiemaatregelen zijn bijvoorbeeld het isoleren van de woning of het installeren van zonnepanelen. Zonnepanelen kunnen alleen in combinatie met andere maatregelen om energie te besparen. Bij het levensloopbestendig maken van de woning gaat het bijvoorbeeld om het verbreden van deuren of het maken van een slaapkamer en badkamer op de begane grond. 

Na de aanvraag

 • De Gemeente Breda beoordeelt uw aanvraag binnen 10 werkdagen en stuurt u een toewijzingsbrief. In die brief staat hoe u daarna met SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) de overeenkomst voor de geldlening afsluit.
 • SVn doet een krediettoets (behalve bij de Verzilverlening) en stuurt u de leningsofferte.
 • U tekent de overeenkomst voor de lening van SVn en stuurt deze terug. Pas daarna mag u beginnen met het uitvoeren van de maatregelen.
 • U krijgt de lening vanuit een bouwdepot. Het betekent dat u eerst uw facturen opstuurt naar de Gemeente Breda. Daarna krijgt u het bedrag uitbetaald.
 • U kunt gedurende 1 jaar over het bouwdepot beschikken. Als de werkzaamheden dan nog niet klaar zijn, neemt u contact op met SVn

Op de website van Woonwijs Breda vindt u een overzicht van subsidies die u kunt aanvragen voor energiemaatregelen.

Voor een verbouwing kan een omgevingsvergunning nodig zijn.

Uw Reactie
Uw Reactie