Toekomstbestendig wonen regeling

Algemeen

Met de Toekomstbestendig wonen regeling kunt u uw woning aanpassen zodat u energie bespaart of zodat u er kunt blijven wonen als u ouder wordt (levensloopbestendig maken). Aanpassingen voor beide doeleinden kan ook. Met de regeling leent u geld tegen een lage rente waarmee u de aanpassingen (of een deel ervan) betaalt.

Meerdere leningen

De Toekomstbestendig wonen regeling bestaat uit meerdere leningen. Welke lening u kunt afsluiten hangt af van uw situatie. Het gaat om hypothecaire leningen en voor alle leningen geldt dat u eigenaar en bewoner van de woning bent.

Houd er rekening mee dat deze regeling alleen wordt toegekend voor werkzaamheden die pas beginnen nadat de aanvraag voor de regeling is afgehandeld. Het afhandelen van een aanvraag duurt 8 weken.
Let op: geld lenen kost geld

Toekomstbestendig wonen lening

 • U betaalt maandelijks rente en aflossing. Het rentepercentage is 1,6% bij een looptijd van 10 jaar en 1,8% bij een looptijd van 20 jaar.
 • U betaalt financieringskosten. Dit zijn notariskosten, taxatiekosten, kosten erkend financieel adviseur en € 850 afsluitkosten. Deze kosten kunt u meefinancieren. Geef dit aan bij de aanvraag en ook wat het bedrag van deze kosten is.
 • Looptijd van de lening is 10 tot 20 jaar, afhankelijk van het bedrag dat u leent.
 • U leent minimaal € 2500.
 • Maximaal leent u € 60.000 waarvan maximaal € 30.000 voor energiemaatregelen en maximaal € 30.000 voor levensloopbestendige maatregelen.

Verzilverlening

 • U betaalt de gehele lening af bij verkoop van de woning.
 • Het rentepercentage is 1,7%.
 • U betaalt financieringskosten. Dit zijn notariskosten, taxatiekosten, kosten erkend financieel adviseur en € 500 afsluitkosten. Deze kosten kunt u meefinancieren. Geef dit aan bij de aanvraag en ook wat het bedrag van deze kosten is.
 • U en uw eventuele partner bereiken binnen 10 jaar de wettelijke AOW-leeftijd.
 • Uw gezamenlijk belastbaar inkomen bedraagt maximaal € 45.000 bruto per jaar.
 • De Verzilverlening en de schuldrest van uw huidige hypotheek bedragen samen maximaal 80% van de WOZ-waarde van uw huis.
 • De theoretische looptijd van de lening is 75 jaar.
 • U leent minimaal € 2500.
 • Maximaal leent u € 60.000 waarvan maximaal € 30.000 voor energiemaatregelen en maximaal € 30.000 voor levensloopbestendige maatregelen.

Waarvoor kunt u de regeling gebruiken

In het overzicht van mogelijke woningaanpassingen vindt u voorbeelden van aanpassingen die onder de regeling vallen. Energiemaatregelen zijn bijvoorbeeld het isoleren van de woning of het installeren van zonnepanelen. Zonnepanelen kunnen alleen in combinatie met andere maatregelen om energie te besparen. Bij het levensloopbestendig maken van de woning gaat het bijvoorbeeld om het verbreden van deuren of het maken van een slaapkamer en badkamer op de begane grond. 

Bij uw aanvraag voegt u toe

 • offerte(s) voor de aanpassing(en) die u laat uitvoeren
 • kopie identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner
 • een inkomensverklaring belastingdienst (alleen bij Verzilverlening)

Na de aanvraag

 • De gemeente Breda neemt binnen twee weken contact met u op. Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag.

 • Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u een toewijzingsbrief. In die brief staat hoe u daarna met SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) de overeenkomst voor de geldlening afsluit.
 • SVn doet een krediettoets (behalve bij de Verzilverlening) en stuurt u de leningsofferte.
 • U tekent de overeenkomst voor de lening van SVn en stuurt deze terug. Pas daarna mag u beginnen met het uitvoeren van de maatregelen.
 • U krijgt de lening vanuit een bouwdepot. Het betekent dat u eerst uw facturen opstuurt naar de Gemeente Breda. Daarna krijgt u het bedrag uitbetaald.
 • U kunt gedurende 1 jaar over het bouwdepot beschikken. Als de werkzaamheden dan nog niet klaar zijn, neemt u contact op met SVn.

Voor een verbouwing kan een omgevingsvergunning nodig zijn.

Maatwerklening

Maatwerklening aanvragen

Als u een afwijzing heeft ontvangen voor de Toekomstbestendig wonen Regeling ontvangen, komt u mogelijk in aanmerking voor de Maatwerklening. De Maatwerklening is een lening waarmee u een (noodzakelijke) woningverbetering kunt financieren. U kunt alleen een Maatwerklening krijgen als uw inkomen niet genoeg is om een andere lening/hypotheek te betalen.

Contact opnemen